.

..............................
...................
............
............
............
KADINLARIMIZIN BESLENME KONUSUNDA
BİLİNÇLENDİRİLMESİ
Hazırlayan: BELCETUQUE Hülya Yalçınkaya (Dulkadiroğlu)
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............

............

Beslenme; insanın büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken olarak
uzun süre yaşaması için gerekli olan besin öğelerini alıp vücudunda
kullanmasıdır.

Tarih boyunca insanlığı ilgilendiren en önemli sorunlar arasında
beslenme, önemini sürekli korumuştur. Her canlı yaşamını sürdürebilmek
için beslenmeye gereksinme duyar. Canlıların beslenmeden büyümesi,
gelişmesi ve sağlıklı olması olanaksızdır. İnsanların ilk
yaradılışlarından beri ilk sorunlarından biri belki de en önemlisi gıda
gereksinmesini karşılamak olmuştur.

Bugün beslenme ve açlık bütün dünyada önemli bir sorundur.
Dünyada açlık ve beslenme sorunları kalkınma için harcanan çabaları
olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bireylerin dolayısıyla toplumların
sağlıklı, üretim ve çalışma gücünün yüksek olabilmesi iyi beslenme ile
sağlanabilir.

Beslenme bilimi, insan beslenmesi esas olarak alınacak olursa
insanların büyümesi, gelişmesi ve sağlıklı olarak yaşamını sürdürebilmesi
için alınması gerekli besin elementlerinin çeşitlerini, yapılarını,
özelliklerini, vücutta kullanılmaları ve fonksiyonlarını, gereksinme
miktarlarını, kaynakları ve gıdaları incelemektir. Beslenmenin amacı,
kişilerin ve toplumların sağlıklı olmasını sağlamaktır . Bireylerin
dolayısıyla toplumların sağlıklı olabilmesi, yiyecek üretimlerinin
arttırılmasının yanı sıra, mevcut yiyeceğin en ekonomik bir şekilde
kullanılmasına bağlıdır.

Türkiye, nüfusunun %60’ı doğrudan çiftçilikle uğraşan bir tarım
ülkesidir ve dünya üzerinde gıda üretimi açısından kendi kendine yeten
yedi ülkeden bir tanesidir. Bununla birlikte şimdiye kadar yapılan
beslenme araştırmaları ve özellikle 1974 Beslenme Araştırması sonucu elde
edilen bulgular, Türkiye’nin toplum sağlığını tehdit eden ciddi bir
yetersiz ve dengesiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğunu
göstermektedir. Araştırmalar küçük çocuklar, gebe kadınlar ve emzikli
kadınların bu sorundan en fazla etkilenenler olduğunu ve bunların nüfusun
hassas bölümünü oluşturduklarını ortaya koymaktadır.

Bireylerin ve toplumların sağlıklı olabilmesi ve sağlıklı
beslenebilmesinde en büyük görev kadınlara düşmektedir. İnsanların
sağlıklı olmalarında tüketilen yiyecek maddesinin kalitesi, tazeliği ve
bunların uygun şekilde hazırlanıp, pişirilip tüketilmesi çok önemlidir.
Ailenin beslenmesinde, besin maddelerinin alınmasında, hazırlanmasında ve
tüketilmesinde kadının rolü büyüktür.

Genellikle gıdaların satın alınmasında kadınlar görev almakta ya
da gıdanın satın alınmasını etkilemektedirler. Bu yüzden kadınlara
verilecek olan eğitim kadının, besinleri doğru bir şekilde seçmesine
yardımcı olacaktır.

Sağlıklı, kaliteli ve ekonomik besin alınsa da uygun yiyecek
hazırlama ve pişirme yöntemleri uygulanmadığında alınan yiyeceğin kalitesi
ve besin değeri büyük ölçüde düşecektir.

Yiyeceklerin hazırlanması ve pişirilmesi sırasında besinlere
uygulanan işlemler besinlerin besleyici değerlerini azaltır ya da
artırırlar. Burada önemli olan bu işlemlerin besine olan etkilerinin
bilinmesi ve ona uygun hazırlama ve pişirme yöntemlerinin seçilip
uygulanmasıdır. Yapılan araştırmalarda da kadınların genel olarak yiyecek
hazırlama ve pişirme konusunda yeterli bilgi düzeyine sahip olmadığı
tespit edilmiştir.

Yapılan araştırmaların bir kısmında da yiyecek hazırlama ve
pişirme yöntemi incelendiğinde kadınların çoğunluğunun uygun pişirme
yöntemini kullanmadığı ya da hatalı uygulamalar yaptıkları saptanmıştır.

Ev halkının yiyecek güvenliğinin sağlanmasında kadınların özel
rolü vardır. Toplumların çoğunda, ailenin yiyeceğini hazırlamak, pişirmek
ve saklamak tek başına kadının görevidir. Ayrıca, birçok toplumda da,
yiyeceğin üretilmesi ve satın alınması kadının sorumluluğundadır.

Bu nedenle kadınlarımızın beslenme konusunda bilinçlendirilmesi
toplumumuz açısından büyük önem taşımaktadır. Kadınlarımızın ve genç
kızlarımızın beslenme eğitimi bilgisi ve becerileriyle donatılması,
sağlıklı nesillerin ve toplumların oluşması açısından büyük fayda
sağlayacaktır. Kadınlarımızın ve genç kızlarımızın beslenme bilgi
düzeyleri yükseldikçe, toplulukların beslenme düzeyleri de yükselecek ve
toplumda kötü beslenmenin yol açtığı ciddi kalıcı etkileri azalacaktır.
Özellikle günümüzde obezitenin insanları tehdit eden hastalık haline
gelmesi, bilinçli ve sağlıklı beslenme bilgisine sahip olmanın ne kadar
önemli olduğunu gösteriyor. Sağlıklı ve bilinçli beslenme bilgisine sahip
olarak hem kendimizi hem de ailemizi hastalıklardan koruyalım ve
çocuklarımızın sağlıklı gelişmesine yardımcı olalım.

KAYNAKÇA
TİRYAKİOĞLU, Bilgin,” Çocukların Korunmasına İlişkin Milletlerarası
Sözleşmeler ve Türk Hukuku”(Hükümetimiz ile UNICEF Arasında Yürütülen
Çalışma Planı)T.C Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı,
Ankara,2000.

............

............


iletisim@akcakent.org

............

.................