.

..............................
...................
............
............
............
AKÇAKENT EKONOMİSİ
Akcakent.Org
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............

............

İlçemiz ekonomisi büyük oranda tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. İlçe içi ticari faaliyetler yoğun değildir. İlçede kurulu sanayi kuruluşu yoktur. Küçük tamir atölyeleri halkın kısmi ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

 

İhtiyaçlar büyük oranda Kırşehir, Kırıkkale illeri ile Çiçekdağı ve Yerköy ilçelerinden karşılanmaktadır.

 

Ayrıca ilçemizde, ruhsatı özel şahıslara ait üç ayrı yerde florit madeni işletilmektedir. Madenlerin günlük kapasitesi takriben 30 tondur. Madende çalışan işçilerin geneli ise ilçemizden sağlanmaktadır. İlçemizden çıkarılan ve cam ve demir çelik sanayinde kullanılan florid madeni İzmir, İçel ve İskenderun’a gönderilmektedir.

 

İlçemizde sadece Ziraat Bankası bulunmaktadır.

 

İlçemiz ekonomisi hakkında kabaca bilgi verebilecek olan 2005 yılı hazine cari gelir gider durumu da aşağıdaki gibidir. (18 Ocak 2006 tarihi itibari ile)
 

  Tahakkuk toplamı   611.227,36 YTL   
  Tahsilat toplamı .. 546.171,90 YTL   
  Tahsilat oranı   % 89,35   

 

Mükellef Sayısı
.

  Gerçek usulde gelir mükellef sayısı   37   
  Basit usulde gelir mükellef sayısı .. 84   
  Basit usulde gelir mükellef sayısı   2   

Harcamalar
.
   
  Cari harcamalar   2.333.620,91 YTL   
  Yatırım harcamaları   13.214,25 YTL   
  Transfer harcamaları   1.282,00 YTL   
  Toplam   2.348.117,16 YTL   

 

 

Tarım

2005 yılı içerisinde ilçemizde, doğrudan gelir desteği uygulamaları çerçevesinde  115.962.146 dekar tarım arazisi kayıt altına alınmıştır. Bu yıl içerisinde de kayıt altına alınan 1792  çiftçimize toplam 1.8587.098.336 YTL ödeme yapılmıştır. Bu dönem içerisinde yapılan mazot desteği ödemesi de 260.027 YTL'dir.

Tarımsal Arazi Dağılımımız
.

  Arazi cinsi   Alan (da.)       
  Kıraç (ekili alan) .. 67.228   
  Sulu   4.000   
  Meyve .. 632   
  Bağ   2.604   
  Çayır .. 1.000   
  Mera   38.280   

2005 Yılında Ekilen Alan ve Verim Miktarları
.
  Ürün .. Ekiliş (da.) .. Tahmini Verim (da.)
  Arpa .. 23.228   220
  Buğday   44.000   200
  Bağ    2.604   250
  Ayçiçeği   1.500   150
  Nohut   6.000   100
  Mercimek   300   100
  Fasulye   500   100

 

  

İlçemizde 2005 yılında 77.000 Da. ekili alanda süne mücadelesi devlet eliyle, kımıl mücadelesi ise çiftçilerimizin başvuruları sonucu İlçe Tarım Müdürlüğü elemanlarınca yürütülmüştür. Bölgemizin dağlık olması nedeniyle ekili alanların 5.340 dekarında süne mücadelesi uçakla, kalan kısmı ise yer aletleriyle yapılmıştır.

 

HAYVANCILIK
 

Hayvancılığın desteklenmesi kararı kapsamında 2005 yılı fiğ ve silajlık mısır projeleri yapılmış olup 52 proje onaylanmıştır. Bu projeler kapsamında 1.213.293 dekar ekim için çiftçilerimize 34.788,42 YTL ödeme yapılacaktır.
 

İlçemizde hayvancılığın yaygınlaşması için geçtiğimiz yıllarda ayrıca; ilçemizde kurulu Akçakent-Ayvalı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığı ile Damızlık B.Baş, S.Y.D.V. ve Or-Köy aracılığı ile K.Baş hayvan dağıtımı yapılmıştır.
 

Suni tohumlama, aşılama ve numaralandırma işlemleri: ilçemizde, resmi veteriner hekim tarafından 70, özel veteriner tarafından da 266 adet büyükbaş hayvana suni tohumlama yapılmıştır. Merkez ve köylerimizde aşılanan büyükbaş hayvan sayısı 8.084, küçükbaş hayvan sayısı da 9.591'dir. 22.900 hayvan sağlık taramasından geçirilmiştir. İlçemizden geçtiğimiz yıl içerisinde 449 adet büyükbaş, 1.037 adet de küçükbaş hayvan nakli kayıtlı olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 23 tane yeni doğan büyükbaşa 2.032 adet de büyükbaş hayvana numaralandırma yapılmıştır.


İlçemizde Tarımsal Hayvan Varlığı
.

  Cinsi ..

  Irkı

.. Miktarı (Adet)
  Sığır     Yerli Irk ve Melez   3.250
  Sığır     Kültür Irkı Melezleri   3.008
  Koyun     Karaman   5.200
  Koyun     Kangal   1.200
  Keçi     Kıl   1.820
  Tavuk     Melez ve Diğer   4.270
  Hindi     Melez   1.700
  Kaz     Yerli   1.340
  Ördek     Yerli-Melez   470
  Arı     Fenni (kovan)   110

 

İlçemizde ayrıca merkezde 1 Tarım Kredi Kooperatifi, bulunmaktadır. Kooperatifin biri Müdür olmak üzere dört personeli vardır. Kooperatifin toplam ortak sayısı 884’tür. 2005 yılından icraya intikal eden 188 üyenin toplam faizsiz borcu 503.749,64 YTL'dir.   
 

Ayrıca ilçede kurulu Ayvalı-Akçakent tarımsal kalkınma kooperatifinde de 50*2 süt sığırcılığı projesi 2002 yılında uygulanmış ve proje kapsamında 100 damızlık büyükbaş hayvan ortaklarına dağıtılmıştır.

............

............


iletisim@akcakent.org

............

.................