.

..............................
...................
............
............
............
ULAŞIM ve İLETİŞİM
Akcakent.Org
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............

............

İlçenin Kırşehir’e ulaşımını sağlayan ve ilçemizden geçen 36 km'lik devlet yolu asfalttır. İlçe merkezi ile köyleri bağlayan öncelikli toplam 47 km’lik yolun tamamı kaplama asfalttır. Kilimli köyünün ilçe ile ulaşımda kullandığı 5 ve Güllühüyük Köyü’ne ulaşımı sağlayan 5 olmak üzer toplam 10 km. stabilize yolun asfaltlanması da uygun olacaktır. Kışın yoğun geçmemesi halinde ilçemizde ulaşım sorunu yaşanmamaktadır.

 

Köylerimizden sadece ikisinde (Küçükabdiuşağı ve Derefakılı köyleri) kanalizasyon bulunmaktadır. Son yıllara kadar su sıkıntısı yaşanmayan ilçemiz ve köylerinde artan kuraklıkla beraber su sıkıntısı da yaşanmaya başlanmıştır. Kilimli köyü Köy-Des kapsamına alınmış proje tamamlanma aşamasındadır. 2006 yılı için Kösefakılı ve Hacıfakılı köylerine de içme suyu projesi teklif edilmiştir.

 

İlçemiz PTT Müdürlüğü Ajans’a dönüştürülmüştür. Posta hizmetleri Çiçekdağı PTT Müdürlüğü kanalıyla yapılmaktadır. İlçe merkezinin posta dağıtım işlemleri merkezde bulunan dağıtıcı, köylerin posta hizmetleri ise Çiçekdağı personeli tarafından yapılmaktadır. Haftada 3 gün merkez ve köylere dağıtım yapılmaktadır.

 

Telekom Santral binası 2004 yılında hizmete sunulmuştur. Toplam telefon abonesi sayısı 1417 telefon yoğunluğu 18,4'dür. Ayrıca ilçemizde 20 ADSL abonesi bulunmaktadır. Abone durumunu gösterir ayrıntılı tablo aşağıdaki gibidir.


.

  Santral .. Kapasite .. Çalışan Abone Sayısı
  Akçakent Merkez   374   326
  Mahsenli Beldesi   289   158
  Ayvalı Köyü   160   121
  Taşoluk Köyü   172   152
  Korkorlu Köyü   240   217
  Kösefakılı Köyü   207   179
  Ömeruşağı Köyü   121   73
  Ödemişli Köyü   112   96
  K.Abdiuşağı Köyü   112   95
  Toplam   1643   1417

 

  

İlçe merkezi ve tüm köyler elektrik hizmetlerinden yararlanmaktadır. Yeterli sokak aydınlatması bulunmaktadır.

 

İlçemiz elektriği Yerköy’den almakta, Akçakent merkezinde ana dağıtım kabini vasıtasıyla köylere elektrik ulaştırılmaktadır. Ayrıca her köyde trafo ve dağıtım panosu mevcuttur. Elektrik hizmetleri ilçe merkezindeki TEDAŞ görevlileri tarafından yürütülmekte, hatlarda meydana gelen büyük arızaların giderilmesi için gerektiğinde Çiçekdağı İlçesi ekiplerinden yararlanılmaktadır.

............

............


iletisim@akcakent.org

............

.................