.

..............................
...................
............
............
............
DEMOKRASİ ve AKÇAKENT
BELCETUQUE Gürbüz Yalçınkaya
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............

............

Değerli Akçakentliler,

Önümüzde yaklaşan bir yerel seçim süreci var, geçmiş dönemler yerel ve genel olmak üzere bir çok seçim süreçleri yaşandı, gelecekte de demokrasi gereği yaşanmaya devam edilecek ve Akçakent’te bu süreç bir yıl önce başlar.

Seçimler, demokrasiye inanan tüm insanlar için önemli bir gün, o gün geldiğinde insanlar bir şekilde istedikleri adaylara oy verecekler ve belediye başkanlarını, yasama üyesi olan milletvekillerini ve buna bağlı olarak doğal olarak yürütme organını (hükümeti), il ve belediye meclis üyelerini vs. seçecekler. Kazananlar olduğu gibi, kaybedenler de olacak, bu demokrasinin vazgeçilmezi.

Demokrasilerde; açıklık, tartışmak, uzlaşmak, katılmak, ifade etmek, seçmek, seçilmek vs. kavramlar vardır ve ölçüleri bellidir. İfade edilen bu kavramlar, hukuku ve halkın iradesini esas aldığı sürece meşrudur, toplum tarafından kabul derecesi, aynı zamanda o toplumun demokratik gelişiminin bir göstergesi olarak kabul edilir.

Demokratik yarışın gerekliliğine inanmamak, nasıl medeni bir insanın davranış şekli değilse, demokratik ortamı kavga ve toplumsal ilişkileri baltalayan bir alan olarak, salt bir seçim başarısı elde etmek için kullanmak ta ahlaki değildir.

Demokrasiler, medeni toplumlara yakışan ve onurlu bir birey olarak toplumsal yaşamın içinde sizi özel ve gerekli gören bir anlayışın ortaya çıkardığı yönetim anlayışıdır. Demokrasi, sizin gibi düşünmeyenlerin, farklı düşüncelerini rahat ifade etmelerinin garantisinin, yine siz olduğunuzun bilincine ulaşmanız demektir ve bu erdemi yakalamış toplumlarda mutluluk ve refah vardır. Demokratik olgunluğu göstermek biz Akçakent insanlarına daha çok yakışacak bir haslettir. Biz, toplum olarak halen ayıp denildiği yerde durmasını ve boyun eğmesini bilen insanlarız.

Akçakent artık gelişti ve değişti, iletişimin getirdiği yenilikler artık toplumsal yaşamı ve dolayısıyla kültürü değiştirdi. Türkiye’de mevcut siyasal yaşama bakın, hiçbir şey eskisi gibi değil, gaye ülkeye hizmet ise olması gereken de bu değil mi? Artık siyasetin toplum ve bireyin gelişimini temel alan bir organizasyonlar hiyerarşisi olduğunu, toplumun yapısında olumsuzluklara yol açacak hareketin demokrasilerde, adının siyaset değil, provakasyonlar bütünü olarak kabul edilmesi gerektiğine inanalım.

Akçakent, bir ilçe ve seçimler dolayısı ile küskünlüklerin yaşandığı bir yerdi, artık uzun yıllar geçti ve demokrasilerin en önemli kurumları olan siyasi partiler ile şimdi daha yakın tanıştı, acı deneyimlerinin ardından artık demokratik olgunluğa erişti. Sıkıntıların yaşanması gerekiyordu, çünkü demokrasiler henüz buluştuğu ve anlaşılmaya başlandığı bir toplum tarafından hemen sindirilmez, bir süreç gerektirir, bu demokrasinin
doğasıdır.

Artık biz gurbetteki Akçakentliler olarak, aileler arasında seçimden seçime örselenen ilişkilerin ortaya çıkmasını istemiyoruz. Akçakent’e geldiğimizde insanların birbirleri ile bozuk ilişkilerinin bulunmadığı bir güzel ortamın var olduğunu göreceğimizi ümit ediyor ve buna inanıyoruz.

Bugünün gençleri olarak demokratik olgunluğun en güzel örneklerinin Akçakent’te verileceğine, kazanan ve kaybeden tarafların birbirleri ile sevgi ve saygı sınırları içerisinde ilişkilerini sürdüreceklerine, barış ve kardeşlik ortamına her Akçakentlinin katkı sunacağını ümit ediyoruz.

Akçakent’te yaşayan güzel insanlar artık yerlisi veya sonradan geleni fark etmez, birbirinin farkına varmalı, sorunumuz sadece biraz birbirimize olan önyargı duygusu, bunu aşmalıyız. Ön yargı… Bu kötü bir şey ve iletişimin önündeki en büyük engel. Birbirimizi gıyaben çok seviyor ve saygı duyuyoruz ama bir seçim sürecinde kendimizi bir taraf görüyor ve o taraf görme psikolojisi ile, bizim gibi oy vermeyen insanlara tavır alıyoruz, ya da karşımızdakinin bize tavır aldığını zannederek, bir veya bir kaç yıl ilişki sürecimizi olumsuz tavırlar üzerine kuruyoruz.

Değerli Akçakentliler,

“Ben Akçakentli olarak; demokrasiye inanırım, oyumu, bu ülke vatandaşı olarak hür iradem ile kullanırım, insanlar farklı düşünürler, bunu doğal bir yaklaşım olarak kabullenirim, seçim benim için oy vereceğim gündür, bana siyasi görüşünü anlatan kimseyi, farklı görüşte olduğu için olumsuz göremem, bu farklılık olsa olsa bir zenginliktir, ben bunu böyle kabul ederim“ tarzı demokratik düşünceler içerisinde olmanın zeminini hep birlikte pekiştirelim.

Siyasi arenada yarışacak adaylara destek sunalım ama aramızdaki ilişkileri saygı temelinde yaklaşımlar ile koparmadan bunu yapalım. Adaylarımızda, birbirleri ile siyasi rekabette samimi ve karşılıklı iletişime açık oldukları gibi, bunu taraftarlarına hissettirsinler. Hissettirsinler, çünkü adayların seviyesi ve birbirleri ile olan ilişki boyutları, bilinmeli ki, Akçakent’te bireyleri birbirleri ile olan diyalogunu belirleyen bir etken olarak karşımızda durmaktadır.

Daha güzel ilişkilerin olduğu, yerlisi ve yabancısı ile herkesin kardeşlik ve saygıyı esas alan yaklaşımlar içerisinde yaşadığı, daha güzel bir Akçakent’te görüşmek dileği ile...

* Bu makale, daha önce sitemiz ve şahsım adına yazdığım yazıların harmanlamasıdır.

............

BELCETUQUE Gürbüz Yalçınkaya'nın Diğer Makaleleri >>>

............


iletisim@akcakent.org

............

.................