...................
...................
HİZMET AKİTLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER
TISK
                         
...................
 
...................

ÜLKE

DÜZENLEME

PUAN

Almanya Herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin belirli süreli hizmet akdi yapılabilmektedir. Bu tür sözleşmeler sürenin dolması ile feshe gerek olmaksızın kendiliğinden sona ererler.Belirli süreli hizmet akdi ile çalışanların toplam istihdam içindeki payı %11.7’dir.

2,5

Avusturya Herhangi bir sınırlama yoktur. Belirli süreli hizmet akdi ile çalışanların toplam istihdam içindeki payı %7.8’dir.

2,5

Belçika İlke olarak objektif nedenlerle sınırlı olmakla birlikte süresi belirli hizmet akitlerinin 2 yıla kadar, Çalışma ve Sosyal Teftiş Örgütü izniyle 3 yıla kadar objektif neden gösterilmeksizin de yapılmasına izin verilmektedir. Belirli süreli hizmet akdi ile çalışanların toplam istihdam içindeki payı %6.3'tür.

3

Danimarka Belirli süreli hizmet akitlerine ancak belirli süreler ve/veya belirli süreleri çalışmalar için izin verilmektedir. Özellikle uzmanlık hizmetlerinde ve inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Yasal sınırlama yoktur. Belirli süreli hizmet akdi ile çalışanların toplam istihdam içindeki payı %11.1'dir.

3

Finlandiya Bir başka işçinin yerine geçici olarak çalıştırma, stajyerlik ve işyerinin kendine özgü gereksinimleri durumunda izin verilmektedir. Belirli süreli hizmet akdi ile çalışanların toplam istihdam içindeki payı %17.1'dir.

1

Fransa Objektif durumlarla sınırlıdır. Eğitim amaçlı süresi belirli hizmet akdine izin verilmektedir. Belirli süreli hizmet akdi ile çalışanların toplam istihdam içindeki payı %13.1'dir.

1

Hollanda Herhangi bir kısıtlama yoktur. Belirli süreli hizmet akdi ile çalışanların toplam istihdam içindeki payı %11.4'tür.

3

İngiltere Herhangi bir kısıtlama yoktur. Belirli süreli hizmet akdi ile çalışanların toplam istihdam içindeki payı %7.4'tür.

3

İsveç İşe gelmeyen işçinin yerinin geçici olarak doldurulması, iş yükünün geçici olarak artması, stajyerlik durumunda belirli süreli hizmet akdiyle işçi istihdam edilebilmektedir. 1997 yılından bu yana gerekçe gösterilmeksizin süresi belirli hizmet akdiyle işçi istihdamı olanaklıdır, ancak belirli kurallara tabidir. Belirli süreli hizmet akdi ile çalışanların toplam istihdam içindeki payı %12.1'dir.

2,5

İrlanda İşverenler, süresi belirli hizmet akdiyle işçi çalıştırdıklarında herhangi bir gerekçe göstermek zorunda değildir. Belirli süreli hizmet akdi ile çalışanların toplam istihdam içindeki payı %9.4'tür.

3

İspanya Belirli görevler, projeler için işten uzak kalan işçilerin yerinin geçici olarak doldurulması amacıyla, eğitim amaçlı istihdamda, özürlü istihdamında ve uzun süreli işsizlerin istihdamında izin verilmektedir. Belirli süreli hizmet akdi ile çalışanların toplam istihdam içindeki payı %33.6'dır.

1

İsviçre Belirli süreli hizmet akdiyle çalışılmasına genel olarak izin verilmektedir.

3

İtalya Objektif durumlarla sınırlıdır ve iş bulma bürosunun onayına tabidir. 1987 yılından itibaren sektör düzeyinde bağıtlanan tis aracılığıyla daha yakın biçimde uygulama sağlanmıştır. Belirli süreli hizmet akdi ile çalışanların toplam istihdam içindeki payı %8.2'dir.

1

Norveç Belirli görev ve projelerde, eğitimci, sporcu, üst düzey yönetici istihdamında, işe gelmeyen işçilerin yerinin geçici olarak doldurulmasında, yeni iş olanakları yaratma önlemleri çerçevesinde belirli süreli hizmet akdiyle işçi çalıştırılmasına izin verilmektedir.

1

Yunanistan Objektif nedenlerin olduğu durumlarda yapılabilir. Kamu hizmetleri bu kuralın dışındadır. Belirli süreli hizmet akdi ile çalışanların toplam istihdam içindeki payı %10.9'dur.

0

Türkiye 1475 sayılı Kanun:Tanımı yapılmamıştır.
İş Kanunu Tasarısı: Süresi zaman ve tarih olarak belirlenen veya işçinin üstlendiği işin türü amacı ve niteliğinden süresinin belirli olduğu anlaşılan sözleşmedir.

0

Tabloda belirtilen puanlama o ülkede süresi belirli hizmet aktiyle işçi çalıştırmanın esneklik puanıdır.
0 puan : Süresi belirli hizmet akitlerine ancak objektif ya da maddi gerekçelerin olduğu durumlarda izin verilmektedir.
1 puan : İşverenin ya da işçinin gereksinin duyduğu belirli durumlarda, belirli süreli hizmet aktiyle çalışılmasına izin verilmektedir.
2 puan : Hem işveren hem de işçi için belirli muafiyetler tanınarak belirli süreli hizmet akdi yapılmasına izin verilmektedir.
3 puan : Süresi belirli hizmet aktiyle işçi çalıştırma konusunda hiçbir kısıtlama bulunmamaktadır.