...................
...................
ÇALIŞMA SÜRELERİ KONUSUNDAKİ KISITLAMALAR ve FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
TISK
                         
...................
 
...................

ÇALIŞMA SÜRELERİ KONUSUNDAKİ KISITLAMALAR

ÜLKE

ÇALIŞMA SÜRESİ

Danimarka Toplu  iş sözleşmeleriyle düzenlenir.
Hollanda Günde 2 saat haftada 9 saat, 13 haftalık süre içinde haftada ortalama 5 saattir.
İrlanda Günde 2 saat , haftada 12 saat, yılda 240 saattir.
Belçika Her üç aylık dönemde 65 saattir.
Lüksemburg Günde 2 saattir. 
Fransa Haftada 9 saat, yılda 130 saat, 130 saatten fazlası için izin gerekir.
Portekiz Günde 2 saat, yılda 200 saattir.
Yunanistan Yıllık tavan ;sanayi kesimi için Çalışma Bakanlığı Kararnamesi  ile belirlenir.
Avusturya Haftada 5 saat, yılda ilave 60 saattir.
İspanya Yılda 80 saattir.
İtalya 1998 yılında çıkartılan yasa ile fazla çalışma AB direktifi paralelinde kısıtlanmıştır.
Almanya 6 aylık dönem içinde ortalama  çalışma süresi  günde 8 saati geçmiyorsa,  8 saatlik işgününde günde 2 saattir.
Finlandiya 4 aylık süre içinde 138 saat, yılda en çok 250 saattir.
İsveç 4 haftalık süre içinde 48 saat, yada bir takvim ayı içinde 50 saat yılda en çok 200 saattir.
İngiltere Mevzuat yok
Türkiye 1475 sayılı Kanun: Fazla çalışma süresi günde 3 saati, yılda 90 iş gününü geçemez.
İş Kanunu Tasarısı: Fazla çalışma kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam 45 saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

ÜLKE

DÜZENLEME

Almanya Genel olarak fazla çalışma önem arz eden bir uygulama olarak görülmemekte ve bu yüzden ek ödemeler konusunda herhangi bir kural içermemektedir. Fazla çalışma konusunda bireysel hizmet akitleri ya da toplu iş sözleşmeleri ile ücret ya da telafi izni arasında tercih yapılabilmektedir. Uzun süreli çalışmalar ise telafi edici izinle ödenmektedir.
Avusturya Fazla çalışma ücreti %50 zamlı ödenmektedir. Ücret yerine telafi edici izin sisteminde, 1 saatlik fazla çalışma karşılığında 1.5 saatlik izin uygulaması yaygındır.
Belçika Fazla çalışma süresinin ücreti en az %50 zamlı ödenir. Pazar günleri ve diğer yasal genel tatil günlerinde yapılan çalışmanın ücreti ise %100 zamlıdır. Bazı durumlarda, yürürlükteki yasaya göre, toplu iş sözleşmeleri aracılığı ile fazla çalışma ücreti yerine telafi izni kullanabilmektedir.
Danimarka Genellikle fazla çalışma %50-%100 zamlı olarak ödenmektedir. Toplu iş sözleşmeleri aracılığı ile fazla çalışma ücreti yerine eşit süreli telafi edici izin kullanımı olanağı da vardır.
Finlandiya Normal günlük çalışma süresinden sonra yapılan fazla çalışmanın ilk 2 saati için %50 ve daha sonraki süreler için ise %100 zamlı ücret söz konusudur. İşveren ve işçinin anlaşması durumunda, fazla çalışma karşılığında telafi izni verilebilmektedir. Telafi izni, fazla çalışma ücretinin belirlendiği ilkeler temelinde hesaplanmaktadır.
Fransa Haftalık 8 saate kadar ki fazla çalışmalar %25 zamlı, daha sonraki fazla çalışmalar ise %50 zamlı ödenmektedir. Ancak toplu iş sözleşmeleri aracılığı ile, bu ödemenin yerine telafi izni uygulanabilmektedir. Ancak toplu iş sözleşmeleri aracılığı ile, bu ödemenin yerine telafi izni uygulanabilmekte ve 1976 yılından beri zamlı ücret yerine telafi izni uygulaması tercih edilmektedir.
Hollanda Fazla çalışma ücreti yasayla düzenlenmektedir. Bu konuda toplu iş sözleşmeleri ya da bireysel hizmet akitleri düzenleyici kurallar getirmektedir. Fazla çalışma ücreti fazla çalışılan süreye bağlı olarak %50 ile %200 zamlı olarak ödenmektedir.
İngiltere Toplu iş sözleşmelerinde fazla çalışma karşılığı ek zam ya da telafi edici izin uygulanabilmektedir.
İsveç Toplu iş sözleşmelerinde fazla çalışma karşılığında yapılacak ödeme konusunda hükümler yer almaktadır. Fazla çalışma konusunda yapılacak ek ödeme, esas olarak normal çalışma süresinin üzerindeki çalışmanın uzamasıyla birlikte artmaktadır. Birçok toplu iş sözleşmesinde ek ödeme yerine telafi izni verilmesi de öngörülmektedir. Yaygın uygulamada, bir saatlik fazla çalışma, bir saatten daha uzun süreli bir telafi izniyle karşılanmaktadır.
İrlanda Fazla çalışma ücreti en az %25 zamlı olmaktadır.
İspanya Toplu iş sözleşmeleri ya da uygun olduğu durumlarda bireysel hizmet akitleriyle fazla çalışma karşılığında belirli bir oranda zamlı ücret ya da aynı sürede telafi izni arasında bir tercih yapmak mümkündür. Bir anlaşma yapılmamış ise fazla çalışmanın sonrasındaki 4 aylık dönem içinde aynı miktarda telafi izni kullanılabilmektedir.
İtalya Yasaya göre fazla çalışma ücretinin en az %10 zamlı ödenmesi gerekmektedir. Ancak bu oran toplu iş sözleşmeleri ile %25-30 düzeyine çıkabilmektedir.
Portekiz Yasaya göre ücretler fazla çalışmanın ilk bir saati %50, daha sonraki saatler ise %75 zamlı ödenir. Hafta tatilinde ya da bir genel tatil günü çalışıldığında %100 zamlı ücret ödenmektedir. 10 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde yapılan her bir saatlik fazla çalışma karşılığında 15 dakikalık telafi izni verilmektedir. Bu telafi izni, biriken sürenin normal çalışma gününe eşit olması durumunda kullanılabilmektedir. Hafta tatilinde çalışılmasında daha sonraki üç işgünü içinde bir gün ücretli izin verilmektedir.
Lüksemburg Fazla çalışma ücretleri beden işçileri için %25, beyaz yakalı işçiler için %50 ve genç işçiler için %100 zamlı olarak yasayla belirlenmektedir
Yunanistan Fazla çalışma karşılığında ödenecek ücret, yasayla belirlenmiştir. Fazla çalışma ücreti, ilk 60 saat için en az %25, 61-120 saatlik fazla çalışmalar için %50 zamlı ve 120 saatin üzerindeki fazla çalışmalar ise %75 zamlı olarak ödenmektedir.
Türkiye 1475 sayılı Kanun: Her bir saat fazla çalışma için ödenen ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50 yükseltilmesi ile ödenir.
İş Kanunu Tasarısı: : Her bir fazla çalışma için verilen ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50 fazlasıdır.
Fazla sürelerle çalışmalarda; her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin % 25 fazlasıyla ödenir.
Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçilere isterlerse zamlı ücret yerine fazla çalışılan her saat için 1 saat 30 dakika, fazla sürelerle çalışılan her saat karşılığı 1 saat 15 dakika serbest zaman kullanabilir.