...................
...................
ÇALIŞMA SÜRELERİ
TISK
                         
...................
 
...................

ÜLKE

YASAL ÇALIŞMA SÜRESİ

Danimarka

Normal haftalık çalışma süresi  38 saattir.

Hollanda

Azami yasal çalışma süresi haftada 45 saat olarak belirlenmiştir. ancak birbirini izleyen13 haftalık sürede haftalık çalışma süresi 40 saattir.

İrlanda

Günlük çalışma süresi 9 saat; haftalık çalışma süresi 48 saattir. 

Belçika

Günde 8 saat , haftada 40 saattir.

Lüksemburg

Günde 8 saat , haftada 40 saattir.

Fransa

Normal çalışma süresi 35 saat; çalışma süresi sınırı,12 haftalık referans dönem boyunca haftada 46 saat, mutlak sınır ise haftada 48 saattir. 

Portekiz

Yasal azami çalışma süresi fazla çalışma dahil olmak üzere  haftada 44 saattir.

Yunanistan

Günde 8 saat , haftada 48  saattir. 

Avusturya

Normal haftalık çalışma süresi 40 saattir.

İspanya

Haftalık çalışma süresi üst sınırı 40 saattir.

İtalya

Günde 8 saat haftada 48 saattir.

Almanya

Günlük normal çalışma süresi  8 saat haftalık çalışma süresi 48 saattir.

Finlandiya

Normal çalışma süresi günde  8  saat ve haftada 40 saattir.

İsveç

Haftalık çalışma süresi en fazla 40 saat.

İngiltere

Çalışma sürelerinin uzunluğunu belirleyen genel bir düzenleme yoktur

Türkiye

1475 sayılı Kanun: Genel bakımdan iş süresi haftada en çok 45 saattir. Bu süre haftada 6 işgünü çalışılan yerlerde günde 7,5 saati geçmemek üzere ve cumartesi günleri kısmen veya tamamen tatil eden işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.
İş Kanunu Tasarısı: Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan  günlerine,  günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir.