...................
...................
GECE ÇALIŞMASI, HAFTALIK DİNLENME
TISK
                         
...................
 
...................

GECE ÇALIŞMASI

ÜLKE

GECE ÇALIŞMASI

Danimarka Yasaklayan hiçbir düzenleme yoktur.Tek istisna 18 yaşın altındaki gençler içindir.Günlük dinlenme süresi normal olarak akşam 08:00 ile sabah 06:00 arasındadır.
Hollanda Günde 8 saati geçemez .Birbirini izleyen 13 haftalık bir dönemde en fazla 25 kez yapılır.Her gece çalışmasının ardından kesintisiz 14 saatlik dinlenme öngörülmektedir.
İrlanda Gece çalışması tüm yetişkin işçiler için mümkündür .Kadınlar konusunda tüm kısıtlamalar kaldırılmıştır.
Belçika Genel olarak yasaklanmıştır.Ancak bazı faaliyetler için izin vardır.Çalışmaya izin verilen durumlar içinde kapsamlı bir istisnalar listesi vardır.
Lüksemburg Gece çalışması konusunda genel bir mevzuat yoktur.
Fransa Sanayi işletmelerinde kadınların gece çalışmasının yasak olmasının dışında bir düzenleme yoktur. 
Portekiz 16 yaşından küçüklere yasaklanmıştır.16-18 yaş grubundakilerin gece çalışmaları ise istisnai durumlarda olanaklı kılınmıştır.
Yunanistan 18 yaş altı gençler ve hamile kadınlar ve ya çocuk  emziren anneler dışında genel olarak yasaklayıcı bir düzenleme yoktur.
Avusturya Herhangi bir kısıtlama yoktur.Vardiya düzeninin 5 haftada bir değişmesi gerekmektedir. 
İspanya Yetişkinler için gece çalışması konusunda bir düzenleme yoktur.Tek düzenleme 15 günlük referans dönemi içinde işçinin vardiya süresinin 8 saati geçmemesidir.
İtalya İmalat sanayi işletmelerinde kadınların gece çalışması yasaklanmıştır. Ancak bu konuda ve diğer istisnalarda TİS aracılığı ile yasaklar kaldırılabilir ve ya azaltılabilir. 
Almanya Günde 8 saat ile sınırlandırılmıştır. 4 haftalık sure içinde ortalama 8 saatin tutturulması koşuluyla  bu sure 10 saate çıkabilir
Finlandiya Gece 11 :00 ile sabah 06 :00 arasındaki süre olarak belirlenmiştir.
İsveç İşçiler gece yarısı ile sabah 05 :00 arasında dinlenme hakkına sahiptir. 
İngiltere Yasaklayıcı genel bir mevzuat yoktur.
Türkiye 1475 sayılı Kanun: Gece en geç 20’de başlayarak en erken sabah 6’ya kadar geçen ve herhalde 11 saat süren gün dönümüdür. İşçilerin gece çalışması 7,5 saati geçemez.
İş Kanunu Tasarısı: : Madde içeriği kural olarak muhafaza edilmiştir.  

.

HAFTALIK DİNLENME (HAFTA TATİLİ) UYGULAMALARI

ÜLKELER

UYGULAMA

Almanya Pazar günü çalışma kabul edilmemekle birlikte, bu kuralın dışında tutulan etkinlikler de mevcuttur. Bu etkinliklerde Pazar günü çalışma 8 saattir.
Avusturya İşçilere 36 saat aralıksız dinlenme hakkı tanınmaktadır. Bu süre Pazar gününü içermektedir ve Cumartesi günü en geç 13.00’te başlamalıdır.
Belçika Genel olarak işçilerin Pazar günü çalışmaları yasak olmakla birlikte bu kurala bazı istisnalar getirilerek esnekleştirilmiştir.
Danimarka Çalışma süresi esnekliğinin yasalaşmasıyla birbirini izleyen her 7 günde bir işçinin 24 saat süreli tam bir dinlenme hakkının olması gerektiği ve bu dinlenmenin mümkün olduğu durumlarda Pazar günü gerçekleşmesini, ancak işin niteliğine göre başka bir günde olabileceği belirtilmiştir.
Finlandiya Çalışma Süresi Yasasına göre, işçinin her hafta en az kesintisiz 35 saatlik bir dinlenme süresine sahip olması gerekmektedir. Haftalık 35 saatlik dinlenme süresi, 14 günlük dönem içindeki ortalama esasına göre de hesaplanabilir. Ancak bu 14 gün içinde bir haftada kullanılan hafta tatili 24 saatin altında olamaz.
Fransa Bu konuda iki temel ilke mevcuttur. Birinci ilke, hafta tatili süresinin kesintisiz en az 24 saat olması, ikinci ilke ise hafta tatili gününün Pazar günü olmasıdır. Ancak Pazar günü hafta tatili kuralına bazı istisnalar getirilmiştir.
Hollanda Pazar çalışması konusunda kesin bir düzenleme getirilmemiştir. Aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça ve işin niteliği gereği çalışma gerekli değilse, Pazar günü çalışılmamaktadır. Ayrıca bir işçinin 1 yıl içinde en az 13 Pazar günü serbest olması gerekmektedir.
İngiltere Spesifik bazı kategoriler konusundaki kısıtlamaların dışında, Pazar günü tatil yapılması konusunda hiçbir yasal zorunluluk bulunmamaktadır.
İrlanda Pazar günü çalışma yasağına istisnalar getirilmiştir. İşveren, herhangi bir Pazar günü yetişkin bir erkek işçiyi 3 saati geçmeyecek bir süre için ya da toplam 3 saati geçmeyecek şekilde iki yada daha fazla süreler boyunca sanayi çalışmasında istihdam edebilir. 
İspanya İşçilerin en az 1.5 günlük hafta tatili hakkı vardır. Genel kural olarak bu 1.5 gün içinde Pazar gününün tümü ve Cumartesi öğleden sonra ya da Pazartesi sabah bulunmaktadır. 18 yaşın altındaki işçiler için en az hafta tatili süresi, birbirini izleyen iki gündür.
İsveç Çalışma Süreleri Yasası, işçilerin 7 günlük dönem içerisinde aralıksız en az 36 saatlik izni olması gerektiğini belirtmektedir. Hafta tatili mümkün olduğu ölçüde hafta sonlarında kullanılmaktadır. Toplu iş sözleşmelerinin çoğunluğu, haftalık çalışmanın Pazartesi ile Cuma günleri arasında yapılmasını ve hafta sonlarının tatil olmasını öngörmektedir.
İtalya Tüm işçilerin haftada bir gün dinlenme hakkı vardır ve bu hak genellikle Pazar günü kullanılmaktadır. 24 saatlik hafta tatili bir dizi işletme ve faaliyet için bir başka gün ile değiştirilebilir.
Lüksemburg Yalnızca kendi aile bireylerinin çalıştığı şirketler dışında tüm özel ve kamu şirketlerinde Pazar günü çalışma konusunda genel bir yasak vardır.
Portekiz Zorunlu hafta tatili Pazar günüdür. Ancak sürekli çalışılan işlerde ya da vardiya çalışmasında istisnalara izin verilmektedir.
Yunanistan Veri bulunamamıştır.
Türkiye 1475 sayılı Kanun: Çalışma sürelerini düzenleyen 61’nci maddeye göre belirlenen işgünlerinde çalışmış olma koşulu ile 7 günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat.
İş Kanunu Tasarısı:Mevcut metin korunmuştur.