...................
...................
YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ,
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ
TISK
                         
...................
 
...................

YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ

ÜLKELER

UYGULAMA

Danimarka 25 işgünü  ve ya en az 5 hafta 
Hollanda 20 güne kadar
İrlanda 15 iş gününe kadar değişiklik gösteriyor
Belçika 24 güne kadar değişiklik gösteriyor
Lüksemburg 25 gün .Maden ve taş ocaklarında fazladan 2 gün 
Fransa 25 güne kadar değişiklik gösteriyor
Portekiz 21 – 30  işgünü arası değişiklik gösterir
Yunanistan 24 güne kadar değişiklik gösteriyor
Avusturya 5 hafta ,25 yıllık hizmet süresinden sonar 36 işgünü
İspanya 30 takvim günü
İtalya 4-6 hafta arası değişiklik gösterir
Almanya 18 iş günü (Yaşa gore değişiyor) 
Finlandiya 1 yıllık hizmet süresinden sonra ay başına 2,5 gün
İsveç 25 gün
İngiltere Yasal bir düzenleme yok uygulamada 20-25 gün 
Türkiye 1475 sayılı Kanun: : Hizmet süresi, bir yıldan beş yıla kadar olanlara yılda 12 gün, beş yıldan fazla ve onbeş yıldan az olanlara yılda 18 gün, onbeş yıl ve daha fazla olanlra yılda 24 gündür. 18 yaş ve daha küçük yaştaki işçilere 18 günden az verilemez.
İş Kanunu Tasarısı: Hizmet süresi; bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 gün, beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 gün, onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 gündür. Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin 20 günden az olamaz

.

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ

I. AB ÜLKELERİ
 • Almanya : Eyaletlere göre değişmek üzere 9-13 gün.
 • Fransa : 11 gün. Sadece 1 günü yasal olarak ücretli.
 • İtalya : 15 gün. 4 günü ücretli, 11 günü ücretsiz.
 • İngiltere : 8 gün. Ücret ödenmesi konusunda yasal bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, uygulamada ödenebilmektedir.
 • Yunanistan : Yasal olarak 5 gün ve işverene bağlı olarak 1 gün. Bakanlık kararıyla her yıl 5 gün fazladan tatil verilebilir.
 • Avusturya : 13 gün.
 • Belçika : 10 gün.
 • Danimarka : Yasal düzenleme yoktur. Geleneksel 9.5-10.5 gün.
 • Finlandiya : 10 gün.
 • İrlanda : 8 gün.
 • Lüksemburg : 10 gün.
 • Hollanda : 7 işgünü ve Milli Özgürlük Günü (Her beş yılda bir)
 • Portekiz : 12 gün.
 • İspanya : 14 gün.
 • İsveç : Geleneksel olarak ve toplu iş sözleşmelerine bağlı şekilde 12 gün.
II. DİĞER OECD ÜLKELERİ
 • ABD : Federal düzeyde 9 gün. Farklı yerleşim bölgelerinde 5-9 gün.
 • Avustralya : Federal düzeyde 9 gün; eyaletlerde fazladan 3 gün.
 • Yeni Zelanda : 11 gün.
 • İsviçre : 8 gün.
 • Norveç : 12 gün.
 • İzlanda : 7 gün.
  TÜRKİYE :  Yasal olarak ortalama 13.5 gündür. Uygulamada 17 güne çıkmaktadır. Çalışılmayan bu sürenin tamamı için ücret ödenmektedir.
III. ASYA-PASİFİK ÜLKELERİ
 • Singapur : 11 gün.
 • Çin : 7 gün.
 • Endonezya : 13 gün.
 • Filipinler : 10 gün ve ulusal düzeyde fazladan 2 gün.
 • Tayland : 13 gün.
  G. Kore : 18 gün. Sadece 1 günü ücretli.
IV. DİĞER GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
 • Meksika : 7 gün. Genel ve yerel seçimlerin yapıldığı günler de genel tatildir.
 • Macaristan : 9 gün.
 • Brezilya : 9 gün (Federal yasa ile belirlenmiş) ve 6 gün dini bayram tatili (Belediye yasası ile belirlenmiştir).
 • Şili : 14 gün.
 • Arjantin : 8 gün.
 • İsrail : 9 gün.

Kaynak: ILO (1999)