...................
...................
ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİ
TISK
                         
...................
 
...................

ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİ

Ülke

İş Paylaşım

Çağrı Üzerine Çalışma

Hollanda

-

-

İngiltere Önceleri kamu sektöründe uygulanan bu çalışma modeli, bugün  özel sektör ve birçok meslek dalında yayılmaktadır. 

-

İsveç

-

-

Danimarka

-

-

Belçika

-

-

Almanya İstihdamı teşvik yasasında ilgili düzenlemeler yer almıştır. Bu ülkede yaygın bir biçimde uygulanma alanı vardır. İstihdamı teşvik yasasında ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir.
Fransa Uygulamada rastlanmaktadır. Bu ülkede hükümetler işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması için iş paylaşımını yasalarla teşvik etmişlerdir.

-

İrlanda

-

-

Finlandiya

-

Portekiz

-

-

İtalya

-

-

İspanya

-

-

Yunanistan

-

-

Türkiye 1475 sayılı Kanun: YOK.

YOK

  İş Kanunu Tasarısı: Düzenlenmemiştir. Ancak takım sözleşmeleri ile bu şekilde çalışma imkanı oluşmaktadır. Sözleşme ile işçinin üstlendiği işin çıkması halinde iş görme ediminin getirileceği iş ilişkisi olarak tanımlanmıştır.

.

Ülke

Evde Çalışma

Tele Çalışma

Esnek Vardiya Sistemi

Hollanda Bu ülkede önem kazanmış ve yasalarda yer alan bir çalışma modelidir. %90-95’ini kadınlar oluşturmaktadır. Merkezi ve yerel yönetimlerde yaygın uygulanan bir çalışma modelidir. Yaygın uygulama alanı vardır.
İngiltere Bu ülkede oldukça önem kazanmış ve yaygın uygulama alanı olan bir modeldir. Evde çalışanların %70’ini kadınlar oluşturmaktadır. Merkezi ve yerel yönetimlerde yaygın uygulanmaktadır.  Yaygın uygulanan bir modeldir.
İsveç

-

Tele çalışma ile ilgili özel toplu sözleşme bulunmaktadır. Tele çalışma biçiminde çalışanlar devamlı ve düzenli işçi sayılmaktadır.  Sınırlı uygulama alanı vardır.
Danimarka Bazı maddelerden istisna edilerek iş yasalarında yer alan bir modeldir. 2000 yılında ticaret ve hizmet sektöründe işveren ve işçi kuruluşları arasında yapılan bir anlaşmayla kuralları belirlenmiştir.  Sınırlı bir uygulama alanı vardır. 
Belçika

-

-

Uygulamada yaygındır.
Almanya Almanya’da yaygın bir uygulama alanı vardır. Evde çalışanların %95’i bayanlardır. Yasa ile düzenlenmiştir. Merkezi ve yerel yönetimlerde uygulanmaktadır. Geniş bir uygulama alanı vardır.
Fransa Uygulaması görülmekle beraber evde çalışanların %84’ünü kadınlar oluşturmaktadır.  Bu uygulamadan birçok şirket yararlanmaktadır.  Esnek vardiya sistemi yaygın olarak uygulanmaktadır.
İrlanda Ekonomi ve endüstri faaliyetlerinde uygulanan evde çalışma ile ilgili özel düzenlemeler bulunmaktadır.  Tele çalışmaya geçen işletmelere hukuki alt yapı sağlamak amacıyla 2001 yılında bir tele çalışma uygulama yasası hükümet tarafından çıkarılmıştır. Yasa ile tele çalışmaya uygun işlerde gözetilecek hususlar, iletişim yöntemleri, işverenlerin yükümlülükleri, işçilerin hakları düzenlenmiştir. Uygulanmaktadır.
Finlandiya Evde çalışanlar istisnasız olarak iş yasası kapsamındadırlar. 

-

-

Portekiz Evde çalışma yasa ile düzenlenmiştir.  Bu ülkede 100.000 kişi tele çalışma ile geçimini sağlamaktadır. Bunların %72’si teknik işler yaparken %70’i erken %30’u kadındır. Uygulaması yapılan bir modeldir.
İtalya İtalya’da yasa ile düzenlenmiş bir modeldir. Çalışanların %90’ı kadınlardır.  KOBİ’lerde tele çalışmanın düzenlenmesi ile ilgili 2000 yılında ulusal düzeyde bir toplu sözleşme imzalanmıştır.  Esnek vardiya sistemi uygulamasıyla geçmişten beri karşılaşılan bir modeldir.
İspanya Mevcut iş yasasının bir bölümünde evde çalışma ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. Evde çalışanların %75’ini kadınlar oluşturmaktadır.

-

Uygulanmaktadır.
Yunanistan Yasa’da düzenlenmiş bir çalışma modelidir. Evde çalışanların %90’nı kadınlar oluşturmaktadır.

-

-

Türkiye Özel bir düzenleme olmamakla birlikte uygulanmaktadır.

YOK

VAR