...................
...................
ASGARİ ÜCRET UYGULAMALARI
TISK
                         
...................
 
...................

AB ÜLKELERİNDE ASGARİ ÜCRET UYGULAMALARI

 • AVUSTURYA : Yasal asgari ücret yoktur. Asgari ücret düzeyleri toplu sözleşmelerle belirlenir.
 • BELÇİKA : Yasal asgari ücret yoktur. Asgari ücret sektörler arası sözleşme ile belirlenir. Asgari ücret 2 yılda bir incelenir.
 • FRANSA : Hükümet yasal asgari ücreti belirler. Yılda birkez sosyal taraflara danışarak gözden geçirilir.
 • FİNLANDİYA : Yasal asgari ücret yoktur. Asgari ücret seviyeleri, sektör düzeyinde belirlenir.
 • DANİMARKA : Yasal asgari ücret yoktur. Asgari ücret seviyeleri, sektör düzeyindeki ücret görüşmelerinde belirlenir.
 • ALMANYA : Yasal asgari ücret yoktur. Temel ücret düzeyleri toplu iş sözleşmeleriyle belirlenir. 
 • YUNANİSTAN : Ulusal düzeyde asgari ücret, işçi ve işveren Konfederasyonları arasında bağıtlanan toplu sözleşme ile belirlenir.
 • İRLANDA : Asgari ücretle ilgili asgari standartlar mevzuatta düzenlenir.
 • İTALYA : Yasal asgari ücret yoktur. Asgari ücret sektör sözleşmelerinde belirlenir.
 • LÜKSEMBURG : Yasal asgari ücret uygulanır.
 • HOLLANDA : Yasal asgari ücret teorik olarak yılda iki kez uygulanır. 23 yaşından küçükler için farklı ücret uygulanır.
 • NORVEÇ : Yasal asgari ücret yoktur. Ancak sözleşmelerde asgari ücret düzeyinin belirlendiği bir hüküm koyulabilir. 
 • PORTEKİZ : Yasal asgari ücret vardır. Yılda bir kez gözden geçirilir. 
 • İSVEÇ : Yasal asgari ücret yoktur. Asgari ücret seviyesi sektör sözleşmelerinde belirlenir.
 • İSPANYA : Hükümet her yıl asgari ücreti belirler. 
 • İNGİLTERE : Asgari ücret mevzuatla düzenlenmektedir.
 • TÜRKİYE :
  • 1475 sayılı Kanun: Ücretlerin asgari hadleri en geç 2 senede bir işçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirlenir.
  • İş Kanunu Tasarısı: İş sözleşmesi ile çalışan ve İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için ÇSGB’nca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir.

Kaynak: “Avrupa’da Ücretin Oluşumu” ETUI 2001