...................
...................
EŞİT DAVRANMA İLKESİNİN UYGULAMASI
TISK
                         
...................
 
...................

EŞİT DAVRANMA İLKESİNİN UYGULAMASI

 • ALMANYA : Cinsiyet, köken, ırk, dil, ulusal köken, renk, dini ve siyasi inanç, işçi sendikası üyeliği, medeni hal, cinsel tercih, yaş, hamilelik (çalışma bürosunun onayı ile olmadıkça), askerlik veya toplum hizmeti sırasında, çıraklar, engelliler, yasal grevciler, ebevyn izni kullanmakta olanlar, işvereni şikayet edenler.
 • AVUSTURYA : Sendikal üyeliği, ırk, cinsiyet, medeni hal, din, siyasi görüş, ulusal köken, maluliyet, siyasi baskı mağdurları, askerlik hizmeti, etik standartların ihlalini rapor eden işçiler, yasal grevciler.
 • BELÇİKA : Siyasi büro sahibi işçi, hamilelik, askerlik hizmeti, kadın ve erkek arasında eşit davranış ile ilgili bir şikayette bulunan veya dava açan işçi, yasal grevciler, eğitim izni, işçi hekiminin görevini üstlenme.
 • DANİMARKA :  Veri bulunamamıştır.
 • FİNLANDİYA : Veri bulunamamıştır.
 • FRANSA : İşçi sendikasına üyelik, hamilelik, köken, cinsiyet, aile durumu, ırk, milliyet, siyasi görüş, din, maluliyet, grev hakkını kullanma, iş kazası veya mesleki hastalığa maruz kalan işçi, şikayette bulunma, ebeveyn izni.
 • HOLLANDA : Evlilik, hamilelik, ırk, cinsiyet, din, siyasi görüş, ulusal köken, geçici hastalık, ebeveyn izni, askerlik hizmeti veya devlet memurluğu, ayrımcılık iddiasında bulunan işçiler. 
 • İNGİLTERE : Hamilelik, işçi sendikasına üyelik veya sendikal faaliyet, ırk, cinsiyet, işçi sendikasına üye olmayı reddetme, maluliyet, evlilik, sağlık ve güvenliği tehdit eden veya yasal hakların uygulanmasını isteyen işçiler, “etkisini kaybetmiş” inançlara sahip olan işçiler, “Pazar Günü” görevi yapmayı reddeden işçiler, emekli sandığı mütevellileri, gönüllü askerlik hizmeti, ebeveyn izni. Sadece Kuzey İrlanda’da dini ve siyasi görüş.
 • İRLANDA : Veri Bulunamamıştır.
 • İSPANYA : Cinsiyet, etnik köken, medeni hal, ırk, sosyal statü, dini ve siyasi inanç, işçi sendikasına üyelik veya üye olmama, hamilelik, dil, maluliyet, renk, cinsel tercih, yaş, yasal grevciler, şikayette bulananlar, bakıma muhtaç, kişilere bakım izni, askerlik veya memuriyet hizmeti, geçici hastalık veya yaralanma, ebeveyn izni.
 • İSVEÇ : Cinsiyet, işçi sendikasına üyelik, ırk, din, zihinsel durum, siyasi görüş, ulusal köken, askerlik hizmeti süresince, eğitim izni, yasal grevciler, geçici hastalık veya yaralanma, ebeveyn izni.
 • İSVİÇRE : Maluliyet, işçi sendikasına üyelik, cinsiyet, ırk, milliyet, askerlik hizmeti süresince ve bundan önce veya sonraki 4 hafta, gönüllü toplum görevi (Kızılhaç gibi) veya zorunlu devlet memurluğu, geçici hastalık veya yaralanma, Anayasal hakları uygulama.
 • İTALYA : İşçi sendikasına üyelik, ırk, cinsiyet, medeni hal, din, siyasi görüş, ulusal köken, hamilelik, şikayette bulunma, grevciler, askerlik hizmeti, geçici hastalık veya yaralanma.
 • NORVEÇ : Veri Bulunamamıştır
 • PORTEKİZ : Veri Bulunamamıştır.
 • YUNANİSTAN : Veri Bulunamamıştır.
 • BULGARİSTAN : Milliyet, etnik köken, cinsiyet, ırk, işçi sendikası veya diğer kamu teşkilatına veya faaliyetine katılma, siyasi ve dini tercih, sosyal ve mülkiyet durumu.
 • MACARİSTAN : Hastalık nedeniyle çalışamama durumu, zorunlu askeri ve toplum hizmeti süresince ve ebeveyne bakma izni süresince.
 • POLONYA : İşçi sendikasına üyelik, ırk, cinsiyet, din, yaş, maluliyet, milliyet, siyasi görüş, askerlik hizmeti görmekte olanların eşleri, savaş malulleri veya emekliliğine 2 yıl kalmış olanlar ve bulaşıcı hastalık nedeniyle karantinaya alınanlar.
 • ÇEK CUMHURİYETİ : Maluliyet, zorunlu askerlik hizmeti yapmakta olan veya hastalık veya yaralanma sonucu geçici olarak çalışamayacak durumda olanlar ve resmi görev yapmakta olanlar.
 • JAPONYA : Sendikal faaliyet, cinsiyet, evlilik, hamilelik, doğum, analık izni talebi.
 • ABD : Yaş, cinsiyet, ırk, din, maluliyet veya işçi sendikası üyeliği, çeşitli yasalar ışığında şikayette bulunma.
 • TÜRKİYE :
  • 1475 sayılı Kanun: Genel ilke olarak Anayasamızda yer alan eşitlik, İş Kanununda ayrı bir madde olarak düzenlenmemiş sadece ücret yönünden kadın-erkek eşitliği düzenlenmiştir.
  • İş Kanunu Tasarısı: Dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, inanç, din ve mezhep, çalışma sürelerine göre, gebelik nedenlerinden dolayı farklı işleme tabi tutulamaz. İş ilişkisinde veya sona ermesinde madde hükmüne aykırı davranıldığında işçi, 4 aya kadar ücreti tutarında uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir.