...................
...................
BİLDİRİM ÖNELLERİ ve İHBAR TAZMİNATLARI
TISK
                         
...................
 
...................

ÜLKE

BİLDİRİM ÖNELLERİ

İHBAR TAZMİNATI

Almanya 2 yıllık hizmete kadar: 4 hafta
2 yıldan 5 yıla kadar hizmet süresinde: 1 ay
5 yıldan 10 yıla kadar hizmet süresinde: 2 ay
10 yıldan 20 yıla kadar hizmet süresinde: 4 ay
20 yıldan daha fazla hizmet süresinde: 7 ay

VAR

Avusturya Mavi yakalılar için, başka bir düzenleme / sözleşme olmaması durumunda, 
ihbar 14 gündür, bu ihbar zorunlu değildir ve süre kısaltılabilir.
Beyaz yakalılar için:
2 yıllık hizmete kadar: 6 hafta 
2 yıldan fazla süreli hizmet için: 2 ay
5 yıldan fazla süreli hizmet için: 3 ay
15 yıldan fazla süreli hizmet için: 4 ay
25 yıldan fazla süreli hizmet için: 5 ay

VAR

Belçika Mavi yakalılar için:
6 aylık hizmete kadar: 7 gün
20 yıllık hizmete kadar: 28 gün
20 yıldan fazla hizmet süresi için: 56 gün
Beyaz yakalılar için, 5 yıllık hizmet süresi için en az 3 ay; 
ve bu 5 yıldan sonraki her 5 yıllık periyotlarda en az 3 ay

VAR

Danimarka 6 aylık hizmet süresinde: 14 gün
9 aydan 2 yıla kadar hizmet süresinde: 21 gün
2 yıllık hizmet süresinde: 28 gün
3 yıldan 5 yıla kadar hizmet süresinde: 56 gün
6 yıl ve daha fazla süreli hizmet için: 70 gün
50 yaşını doldurmak koşuluyla;
9 yıldan 11 yıla kadar hizmet süresinde: 90 gün
12 yıl ve daha fazla süreli hizmet için: 120 gün

YOK

Finlandiya 1 yıla kadar hizmet süresi için: 2 hafta
1 yıldan 4 yıla kadar hizmet süresi için: 1 ay
4 yıldan 8 yıla kadar hizmet süresi için: 2 ay
8 yıldan 12 yıla kadar hizmet süresi için: 4 ay
12 yıl ve daha fazla süreli hizmet için: 6 ay

-

Fransa 6 aydan 2 yıla kadar olan hizmet süresi için: 1 ay
2 yıldan fazla süreli hizmet için: 2 ay.

VAR

Hollanda Genellikle ödemeler arasındaki süre içinde, sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde ve en fazla 6 haftaya kadardır. Ayrıca hizmet süresi ve yaşa göre bildirim önelindeki değişikler de yasal bazı düzenlemelerle belirlenmektedir.

VAR

İngiltere 1 aydan fazla 2 yıldan az sürekli hizmet süresi için: 1 hafta 
2 yıldan fazla 12 yıldan az sürekli hizmet süresi için her bir yıl için: 1 hafta
12 yıldan fazla sürekli hizmet süresi için: 12 hafta

VAR

İsveç Eğer işçi aynı işyerinde kesintisiz 6 ay veya son iki yıl içinde toplam 12 ay çalışmışsa, bildirim öneli:
25 yaştan 30 yaşına kadar: 2 ay
30 yaştan 35 yaşına kadar: 3 ay
35 yaştan 40 yaşına kadar: 4 ay
40 yaştan 45 yaşına kadar: 5 ay
45 yaş üzeri: 6 ay

YOK

İrlanda 2 yıla kadar hizmet süresi için: 1 hafta
2 yıldan 4 yıla kadar hizmet süresi için: 2 hafta
5 yıldan 9 yıla kadar hizmet süresi için: 4 hafta
10 yıldan 14 yıla kadar hizmet süresi için: 6 hafta
15 yıl ve daha fazla hizmet süresi için: 8 hafta

-

İspanya En az 30 gün 

VAR

İsviçre 1.hizmet yılı içinde: 1 ay
2 yıldan 9 yıla kadar hizmet süresi için: 2 ay
9 yıldan fazla hizmet süresi için: 3 ay

YOK

İtalya Bildirim önelleri hizmet süresi, sektörün ve çalışanın kategorisine göre değişir, toplu sözleşmelerle belirlenir.

YOK

Lüksemburg 5 yıllık hizmet süresi için: 2 ay
5 yıldan 9 yıla kadar hizmet süresi için: 4 ay
10 yıl ve daha fazla hizmet süresi için: 6 ay

-

Norveç 5 yıla kadar hizmet süresi için 1 ay,
5 yıldan 10 yıla kadar hizmet süresi için 2 ay,
10 yıl ve daha fazla hizmet süresi için 3 ay,
10 yıllık hizmet süresini dolduranlarda;
50 yaşından sonra 4 ay, 55 yaşından sonra 5 ay, 60 yaşından sonra 6 ay.

VAR

Portekiz 60 gün

-

Yunanistan Bildirim öneli yoktur.

-

Türkiye 1475 sayılı Kanun (30 Haziran 2003’e kadar):

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
d) İşi üç yıldan, fazla sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş olur.

VAR

  4773 sayılı Kanun (30 Haziran 2003’den sonra): 
Mevcut düzenleme korunmuştur.

VAR

  İş Kanunu Tasarısı: 
Mevcut düzenleme korunmuştur.

VAR