...................
...................
KIDEM TAZMİNATI MİKTARLARI
TISK
                         
...................
 
...................
Ülke Kıdem Tazminatı Miktarları
Almanya Kıdem Tazminatı yasal olarak düzenlenmemiştir. Toplu işten çıkarmalarda “Sosyal Plan” hükümleriyle düzenlenebilmektedir.
Avusturya O işyerinden en az 3 yıl çalışmış olmak şartıyla kıdem tazminatına hak kazanılır.
3 yıllık hizmet süresi için: 2 aylık ücreti
5 yıllık hizmet süresi için: 3 aylık ücreti
10 yıllık hizmet süresi için: 4 aylık ücreti
15 yıllık hizmet süresi için: 6 aylık ücreti
20 yıllık hizmet süresi için: 9 aylık ücreti
25 yıl ve daha fazla hizmet süresi için: 12 aylık ücreti
Belçika Toplu işten çıkarmalarda tazminat hakkı doğar. Tazminat tutarı, bir tavanla sınırlandırılmış net ücret ile işçinin hak edebileceği işsizlik yardımı arasındaki farkın yarısına denk olup, 4 aylık bir süre için ödenir.
Danimarka Mavi yakalılar için kıdem tazminatına ilişkin yasal veya akdi bir hüküm bulunmamaktadır.
Beyaz yakalılar için;
12 yıldan fazla hizmet süresi için: 1 ay
15 yıldan fazla hizmet süresi için: 2 ay
Finlandiya Kıdem tazminatı yasal olarak düzenlenmemiştir.
Fransa Aynı işverenle 2 yıl sürekli çalışmış olmak koşuluyla kıdem tazminatına hak kazanılır. 10 yıllık hizmet süresine kadar, her bir hizmet süresi için aylık ücretin 1/10’u, 10 yıllık hizmet süresinden sonraki her bir hizmet yılı için aylık ücretin 1/15’i eklenir.
Hollanda Kıdem tazminatı yasal olarak düzenlenmemiştir
İngiltere 41 yaş üstü işçide her hizmet yılı için 1,5 haftalık ücret
21 yaş üstü işçide her hizmet yılı için 1 haftalık ücret
Üstteki kategorilere girmeyen işçide her hizmet yılı için 0,5 haftalık ücret.
Haftalık ücret 205 £’u geçemez. Tazminat ise en fazla 20 yıllık kadardır.
İrlanda En az 2 yıl kesintisiz çalışmış olmak şartıyla;16-41 yaş arası işçiler: Ç alışılan her hizmet yılı için yarım hafta.41-46 yaş arası işçiler: Her hizmet yılı için bir haftalık ücret. 
İspanya Her hizmet yılı için en az 20 günlük ücret, en fazla 12 aylık ücret.
İsviçre En az 50 yaşında olan ve 20 yıl veya daha fazla çalışmış olan işçi sözleşmelerde belirlendiği üzere en az 2 aylık olmak üzere en fazla 8 aylık ücreti kadar tazminat alabilir.
İsveç Kıdem Tazminatı yasayla düzenlenmemiştir. Toplu iş sözleşmelerine göre; yaşa ve işsiz kalınan süreye göre değişen miktarlarda kıdem tazminatı ödenmektedir. 
İtalya Yıllık kazancın 13,5’e bölünmesiyle elde edilen tutar+her hizmet yılı için %1,5+enflasyon tazminatı. Bu tutara ek olarak yasayla her yıl için belirlenen kıdeme bağlı bir miktar ücrete verilir.
Lüksemburg 5 yıldan 10 yıla kadar hizmet süresi için: 1 aylık ücret
10 yıldan 15 yıla kadar olan hizmet süresi için: 2 aylık ücret
15 yıl ve daha fazla hizmet süresi için: 3 aylık ücret.
Norveç Kıdem tazminatı yasal olarak düzenlenmemiştir.
Portekiz Her hizmet yılı için bir ay ve asgari 3 aylık ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir.
Yunanistan En az 5 günlük, en fazla 105 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir.
Türkiye 1475 Sayılı Kanun : Hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için 30 günlük ücreti tutarınca kıdem tazminatı ödenir.
  İş Kanunu Tasarısı : Kıdem Tazminatı Fonu’na ilişkin kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakkı saklıdır. Bu işçilerin iş sözleşmeleri kıdem tazminatına hak kazandıracak şekilde sona erdiğinde saklı tutulan süreler için iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki son ücretleri üzerinden kıdem tazminatı ödenir.