...................
...................
İŞVEREN TARAFINDAN İŞ AKDİNİN FESHİNDE
KIDEM TAZMİNATI UYGULAMALARI
TISK
                         
...................
 
...................

Ülke

İşçinin Suistimaline Bağlı Olarak

Belçika YOKTUR
Danimarka Beyaz Yakalılar: 1 aylık ücretten (12 yıllık çalışma sonrası), 3 aylık ücrete (18 yıllık çalışma sonrası) kadar.Mavi Yakalılar: YOKTUR.
Almanya Yaşına ve hizmet süresine bağlı olarak 18 aylık ücretine varan eşit ödeme (işten çıkarma yasal olarak geçersiz ilan edilmiş olmasına rağmen, Mahkeme tarafından iş akdinin feshedildiği durumlarda).
Yunanistan VARDIR (Bazı durumlar hariç)
İspanya YOKTUR (Haklı işten çıkarmalar).Yeniden işe yerleştirme veya her yıllık hizmet süresi için 45 günlük tazminat (42 aylık ücreti geçemez).
Fransa Suiistimal durumları hariç, işyerinde en az 2 yıldan beri çalışıyor olmak..
İrlanda YOKTUR
İtalya İş akdinin feshinde: 1 yıllık ücretin her yıl için geçen hizmet süresi ve enflasyon tazminatı için 13,5+%1.5 ile bölünmesi.
Lüksemburg YOKTUR
Hollanda Durumların değişmesi temelinde, Kanton mahkemeleri tarafından iş akdinin feshinde, yargıç tazminatı belirler.
Avusturya 2 aylık ücretten (3 yıllık çalışma sonrası) 12 aylık ücrete kadar (25 yıllık çalışma sonrası). Eğer 3 yıllık çalışma süresi sağlanmıyorsa veya işten çıkarmadan sorumluysa, kıdem tazminatı ödenmez.
Portekiz YOKTUR. 
Finlandiya YOKTUR
İsveç YOKTUR
İngiltere YOKTUR
Türkiye 1475 Sayılı Kanun : İş Kanununda (17/II. Md) sınırlı olarak sayılan durumlarda işveren tarafından iş akdinin feshinde kıdem tazminatı ödenmez. Yargıtay’ın verdiği kararlarda bu sınırlı durumlar daha da daraltılmaktadır.
   İş Kanunu Tasarısı : Kıdem Tazminatı Fonu’na ilişkin kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakkı saklıdır. Bu işçilerin iş sözleşmeleri kıdem tazminatına hak kazandıracak şekilde sona erdiğinde saklı tutulan süreler için iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki son ücretleri üzerinden kıdem tazminatı ödenir.

 

Ülke

İşçinin Suiistimaline Bağlı Konular Hariç, İşçinin Kapasitesi veya Kişisel Özelliklerine Bağlı Nedenlerle

Ekonomik Sebeplerle

Belçika YOKTUR Spesifik kıdem tazminatı yoktur
Danimarka Beyaz Yakalılar: 1 aylık ücretten (12 yıllık çalışma sonrası), 3 aylık ücrete (18 yıllık çalışma sonrası)Mavi Yakalılar: YOKTUR. Beyaz Yakalılar: 1 aylık ücretten (12 yıllık çalışma sonrası), 3 aylık ücrete (18 yıllık çalışma sonrası).Mavi Yakalılar: YOKTUR.
Almanya Yaşına ve hizmet süresine bağlı olarak 18 aylık ücretine varan eşit ödeme (işten çıkarma yasal olarak geçersiz ilan edilmiş olmasına rağmen, Mahkeme tarafından iş akdinin feshedildiği durumlarda). Eğer mahkeme, iş akdinin feshini geçersiz bulursa, iş akdi varlığını sürdürmeye devam edecektir. Eğer işçi ve işveren arasında güven kaybolmuşsa, bunlar mahkemeden işçiye bir tazminat ödenerek, iş akdinin fesih edilmesini isteyebilirler.
Yunanistan VARDIR (Bazı durumlar hariç) Tazminatın ödenmesi, iş akdinin feshinin geçerliliği için bir şarttır.
İspanya Maksimum 12 aylık ücretine kadar, her 1 yıllık hizmet süresi için 20 günlük ücret. Maksimum 12 aylık ücretine kadar, her 1 yıllık hizmet süresi için 20 günlük ücret. Tazminatın ödenmesi, iş akdinin feshini geçerliliği için bir şarttır.
Fransa Suiistimal durumları hariç, işyerinde en az 2 yıldan beri çalışıyor olmak. Suiistimal durumları hariç, işyerinde en az 2 yıldan beri çalışıyor olmak.
İrlanda YOKTUR Belli şartlar dahilinde, bir işçi aşağıdaki gibi hesaplanan zorunlu maktu bir ödemeye hak kazanır:† 16-41 yaşları arasında olan işçiler, her yıl için ½ haftalık ücreti,† 
41 yaş üzeri işçiler, her yıl için 1 haftalık ücretibuna ek olarak, 1 haftalık normal ödeme.
İtalya İş akdinin feshinde: 1 yıllık ücretin her yıl için geçen hizmet süresi ve enflasyon tazminatı için 13,5+%1.5 ile bölünmesi. İş akdinin feshinde: 1 yıllık ücretin her yıl için geçen hizmet süresi ve enflasyon tazminatı için 13,5+%1.5 ile bölünmesi.
Lüksemburg Önemli nedenlerle fesih hariç, işçinin en az 5 yıllık hizmet süresinin olması ve emeklilik aylığına hak kazanmamış olması durumunda var. Önemli nedenlerle fesih hariç, işçinin en az 5 yıllık hizmet süresinin olması ve emeklilik aylığına hak kazanmamış olması durumunda var.
Hollanda Durumların değişmesi temelinde, Kanton mahkemeleri tarafından iş akdinin feshinde, yargıç tazminatı belirler. Durumların değişmesi temelinde, Kanton mahkemeleri tarafından iş akdinin feshinde, yargıç tazminatı belirler.
Avusturya 2 aylık ücretten (3 yıllık çalışma sonrası) 12 aylık ücrete kadar (25 yıllık çalışma sonrası). Eğer 3 yıllık çalışma süresi sağlanmıyorsa veya işten çıkarmadan sorumluysa, kıdem tazminatı ödenmez. 2 aylık ücretten (3 yıllık çalışma sonrası) 12 aylık ücrete kadar (25 yıllık çalışma sonrası). Eğer 3 yıllık çalışma süresi sağlanmıyorsa veya işten çıkarmadan sorumluysa, kıdem tazminatı ödenmez.
Portekiz Minimum 3 aylık ücret tutarında olmak üzere, her tamamlanmış hizmet yılı için 1 aylık temel ücreti. Minimum 3 aylık ücret tutarında olmak üzere, her tamamlanmış hizmet yılı için 1 aylık temel ücreti.
Finlandiya YOKTUR Eğer işçi 45 yaş üstünde ve yaşın toplamı ve çalıştığı zaman en az 50 ise.
İsveç YOKTUR (Toplu iş sözleşmesi kıdem tazminatı sağlayabilir) YOKTUR (Toplu iş sözleşmesi kıdem tazminatı sağlayabilir)
İngiltere YOKTUR Yaş, kazanç ve hizmet süresine bağlı olarak maktu bir ödeme.
Türkiye 1475 Sayılı İş Kanunu: En az bir yıl çalışmış olmak koşulu ile her çalışılan tam yıl için 30 günlük ücret tutarı. Toplu iş sözleşmeleri ile söz konusu gün sayısı artırılabilmektedir. Ödenecek miktar en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek emeklilik ikramiyesini geçemez. 1475 Sayılı İş Kanunu: En az bir yıl çalışmış olmak koşulu ile her çalışılan tam yıl için 30 günlük ücret tutarı. Toplu iş sözleşmeleri ile söz konusu gün sayısı artırılabilmektedir. Ödenecek miktar en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek emeklilik ikramiyesini geçemez.
   İş Kanunu Tasarısı : Kıdem Tazminatı Fonu’na ilişkin kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakkı saklıdır. Bu işçilerin iş sözleşmeleri kıdem tazminatına hak kazandıracak şekilde sona erdiğinde saklı tutulan süreler için iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki son ücretleri üzerinden kıdem tazminatı ödenir. İş Kanunu Tasarısı : Kıdem Tazminatı Fonu’na ilişkin kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakkı saklıdır. Bu işçilerin iş sözleşmeleri kıdem tazminatına hak kazandıracak şekilde sona erdiğinde saklı tutulan süreler için iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki son ücretleri üzerinden kıdem tazminatı ödenir.