...................
...................

KABARDEY'İN RUSYA'YA İLHAK EDİLİŞİ VE ONUN ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ
Haber Merkezi
Adige Mak, 29.08.2007

Çeviri: Jade Wumar

                         
...................
...................
19. yüzyılın ikinci yarısında Kabardey Bölgesinin başyaverlik görevini yürüten Grabovski Nikolay tarih ve etnografya alanlarında önemli olan bir çok eser yazdı. Bunlardan bazıları: 'Kabardey Bölgesi Dağ halklarının Düğünleri (1869)', 'Kabardey Bölgesinde Zorlukla Yaşayanların
Ekonomik Durumları (1870)', 'Kabardey Bölgesinde Yaşanan Kanunsuzluklar ve Adli Sorunlar (1870)', 'Kabardey Ailelerinine Dair Sözler. (1871).

Grabovski Nikolay'ın 'Kabardey'in Rusya'ya İlhak Edilişi ve Onun özgürlük mücadelesi" isimli eseri, onun adını zirveye taşıyan tarih denemesi olarak kabul edilmişti. İlk olarak 1876 yılında 'Kafkas Dağlılarına Dair Haberler' isimli derginin 9. sayısında yayınlanan deneme yazısı, yakın zamanda Maria ve Viktor Kotlyarovıh yayınevi tarafından tekrar yayınlandı. Grabovski Nikolay esere ait bilgilendirme bölümünde, Neguma Şora'nın 'Adıge Ulusunun Tarihi' isimli eseri, bölge arşivinde bulduğu yazılar ve 1722-1803 yılları arasında yeni Kafkas tarihine dair Butkov Petr'in hazırladığı çalışmaların kendisine büyük fayda sağladığını belirtmiş.