...................
...................

ADİGEY’DE SAĞLIK SORUNLARI
Haber Merkezi
Adige Mak, 11.03.2008

Çeviri: Jade Wumar

                         
...................
...................
11 Mart'ta yapılan Adıgey Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu genişletilmiş toplantısına, Başbakan Vladimir Samojenkov, Devlet Başkanı Genel Sekreteri ve Bakanlar Kurulu Başkanı Yegor Goryaynov, şehir ve rayon belediye başkanları ve çeşitli kurumların temsilcileri katıldılar. Toplantıda gündem maddesi 2008-2012 yıllarını kapsayan ‘Sağlığın korunması ve geliştirilmesi’ isimli cumhuriyet programıydı. Programa yönelik bir konuşma yapan A.C. Sağlık Bakanı Borse Muhammed, sözünü ettiğimiz programın Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ve Hükümetin kararıyla oluşturulduğunu belirterek, “Bugün sağlığın korunması alanında cumhuriyet somut gelişmelere sahip olsa da, mevcut sıkıntı ve eksiklikler de az değil. Bunlardan bazıları cumhuriyette yaşayan annelerin sağlık durumlarının memnun edici düzeyde olmaması, kalp rahatsızlığından dolayı bir çok insanın hayatını kaybetmesi gibi sorunlardan oluşuyor. Bütün bunlar günümüz yaşantısında insanların yeteri kadar sosyal yönden korunmamalarına bağlıdır” dedi.

Aynı şekilde Borse Muhammed’in dikkat çektiği konulardan biri de köy sağlık kuruluşlarının durumu. Bugün bu kurumlardaki uzmanlar ihtiyacın ancak %40-60’ını karşılayabiliyorlar. Köy sağlık kuruluşlarının teknik ve materyal temellerinin durumlarının iyileştirilmesi ve buralarda çalışan personellerin kendilerini geliştirme imkanına sahip olmaları için daha fazla eğitim kursu düzenlenmesi de bu program çerçevesinde yer alıyor. Bakanın belirlediği en önemli hususlardan olan federal yollar üzerindeki sağlık kurumlarının günümüz standartlarına uygun hale getirilmesi konusunda tüm katılımcılar aynı görüşü paylaştılar.

Toplantıda 9 konu görüşüldü ve bu konulara bağlı belirli kararlar alındı.