...................
...................

BİR GENÇLİK ÖRGÜTÜ DAHA
Tharkhoxho Adam
Adygvoice
, 21.03.2008

Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
 
...................
...................
Geçtiğimiz günlerde Maykop’ta ‘Adige Şşaw’ isimli bir gençlik örgütü kuruldu. Örgütün kurulmasına Khıkh Asker ve Beghedır Artur isimli iki genç öğrenci öncülük ettiler. Bugün Adigey’de yaşayan ve örgüte aktif olarak katılma düşüncesinde olan, ulusumuzun sahip olduğu güzel örf-adetleri koruyup yaşatmak ve Adigey’deki uluslar arasındaki dostluğu, dayanışmayı gelecekte de pekiştirmek isteyenleri örgüt bir araya getiriyor.

Organizasyon ve diğer konularda karşılaşılacak sorunların çözümüyle gençler kendileri ilgilenecekler. Kararlaştırdıkları faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyacakları müzikal enstrümanlar ve giysilerin tedarikinde cumhuriyet üniversiteleri rektörlerinin kendilerine yardım edeceklerini umuyorlar.

Örgüt ilk toplantısını 17 Mart’ta gerçekleştirdi. Toplantıda tertip komitesinde görev alacaklar belirlenerek, diğer ilgili konular üzerine görüştüler.