...................
...................

ADİGEYLİ ÖĞRENCİLERDEN KAN BAĞIŞI
Jaç’emıkho Aminet
Adige Mak
, 21.03.2008

Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
 
...................
...................
Donör kelimesinin yaşamsal anlamı ve önemini kimseye izah etmeye gerek olmadığını sanıyoruz. Ancak üzücü olsa da bugün yeteri kadar donör bulunmuyor. Zor duruma düşen insanlara yardımcı olmak, daha da ötesi, sağ kalmalarını sağlamak için kanlarını verenlerden hiç söz edilmiyor desek yerinde olur. Bugün donör sayısında büyük bir düşüş var. Buda Maykop’ta bulunan Adigey Kan Merkezi çalışanlarının en temel sorununu oluşturmaktadır. Çözüm arayışları arasında Merkezin baş hekimi, bu konuda üniversitede okuyan gençlere güvenerek Adigey Devlet Üniversitesi rektörüne baş vurdu ve bunda da yanılmadı.

19 Mart’ta üniversitede okuyan 160 öğrenci kan bağışında bulundu. Üniversitenin Eğitim Dekanı Tıghujj Fatime’nin ifadesine göre, kan vermek için 200’den fazla kişi başvuru yaptı. Ancak bir gün önce yapılan sağlık taramasında, bazılarının sağlık durumlarının kan vermeye müsait olmadığı anlaşıldı. Bu herhangi bir hastalıktan kaynaklanmıyordu. Kan veremeyecek olanlar sağlık probleminden çok, yedikleri yiyeceklerden kaynaklı bazı tahlil değerlerinin yüksekliğinden dolayı kan bağışında bulunamadılar.

Donörlerin sayılarının azalmasının sebebinin temelinde konunun uzmanlarına göre, kan bağışı yapacakların bağlı bulundukları kurum ve kuruluşların kan vermelerinden dolayı yasal olarak iki günlük istirahat izni vermek istememeleri yatmaktadır. Günümüzde kan tedariki daha çok ihtiyaç sahibi hastaların yakınlarından ve düzenli olarak kan bağışı yapanlardan sağlanmaktadır.

Üniversite öğrencilerinden alınan kanlar, bazı testlere tabi tutulduktan sonra kullanıma sunulacak.

Adigey Cumhuriyeti Kan Merkezi başhekimi Çuwuç’ Malıç Adigey Devlet Üniversitesi rektörü Xhunego Reşid ve dekan Tıghujj Fatime’ye bu yardımlarından dolayı teşekkür ederek, Maykop Teknoloji Üniversitesi öğrencilerinden de kan vermeye hazır olduklarına dair haber aldıklarını belirtti.