...................
...................
ADİGEY CUMHURİYETİ'NDE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ
HAPİ Cevdet Yıldız
CC- World Adyge News
, 14.05.2008
                         
 
...................
...................
CC-WAN /Adige Mak

Adige Mak gazetesinin muhabiri Adam Tharkoho'nun aynı gazetedeki haberine göre, Adige Cumhuriyeti Başkanı üst düzey görev değişiklikleri yaptı. Maykop'ta AC Başkanı Aslan Thak'uşın, Federal Baş Müfettiş Adam Tliuj (Л1ы1ужъу Адам), AC Devlet Meclisi-Khase Başkanı Anatoliy İvanov'un, ayrıca kent ve rayon yöneticileri ile üst düzey yetkililerin katıldığı resmi bir toplantı yapıldı. Toplantıda Başkan Thak'uşın, AC Başbakanı Vladimir Samojenkov'u görevden alıp yerine Murat Kump'ıl'ı (Къумп1ыл Муратэ) atadığını, ayrıca Devlet Başkanlığı, Bakanlar Kurulu ve Yönetim İşleri Koordinatörü Yegor Goryaynov'u da görevden aldığını, yerine Vladimir Samojenkov'u atadığını açıkladı.

Bu arada AC Ekonomik Gelişme ve Ticaret Bakanı Aslan Mat'ıj da ekonomik duruma ilişkin bazı bilgiler sundu. Buna göre bazı alanlarda kısmi bir gelişme ve iyileşme var. Ancak eksik kalmış ve tamamlanamamış işler de az değil. Özellikle cumhuriyete gelen yatırımcı sayısının az olması da bir sorun olmaya devam ediyor.