...................
...................
ADİGE KÜLTÜRÜNE DOĞRU YENİ BİR ADIM...
Nefset Hut
Adygvoice
, 28.05.2008
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız
                         
 
...................
...................
Maykop'ta bulunan "JÖĞOBIN" (Жъогъобын;Takım Yıldız) adlı çocuk yuvasında, diğer yuvalardan farklı bir gelişim söz konusu. Bu yuvada çocuklara yeterli düzeyde Adigece öğretilmeye, Adige kültür ve gelenekleri daha derinlemesine tanıtılmaya ve yaşatılmaya çalışılıyor. Bu doğrultuda değişik programlar uygulanıyor. 27 Mayıs 2008 günü bir yıllık bir deneme ve çalışmanın sonuçları ele alınıp değerlendirildi. Yuvada yapılan uygulamaları ve çocukların başarı durumlarını yerinde görmek üzere AC Bilim ve Eğitim Bakanı Baş Uzmanı Hurıyet Vereko (Вэрэкъо Хъурыет), Maykop Kent Yönetimi'ne bağlı Çocuk Yuvaları Genel Müdürü Olga Tleçe ve metodist İrina Reznikovar da hazır bulundular.

Bir Rus masalı olan "Teremok"tan uyarlanma küçük bir sahne oyunu ile toplantı açıldı. Sahne oyunu Adigece olarak sunuldu. Ardından şarkılar söylendi ve danslar icra edildi. Bu arada henüz yeni yürümeye başlayan bebekler için yapılan "Tleteğevçor" (Лъэтэгъэуцор;Adım attırma, yürütme), "Peoç'atlha" (Пэ1оч1алъхьэ) gibi eski Adige geleneksel uygulamaları, değişik oyunlar biçiminde çocuklar tarafından yeniden canlandırıldılar.

Gösterilerin sonunda Bilim ve Eğitim Bakanlığı Baş Uzmanı Hurıyet Vereko bir konuşma sundu. "Adigece’nin ve Adige halkbiliminin geliştirilmesi doğrultusunda bu yuvada yapılan çalışmaları takdirle karşılıyorum. Diğer çocuk yuvalarımızın da burada yapılan çalışmaları örnek almalarını diliyorum" dedi. Ayrıca AC Bilim ve Eğitim Bakanı Ramazan Bedanıko'nun bir takdirname yazısı da yuvaya sunuldu.