...................
...................
ADİGEY ÜST YÖNETİMİ AYDINLARLA BULUŞTU
Adam Tharkoho
Adygvoice
, 06.06.2008
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız
                         
 
...................
...................
Dün AC aydınlarının temsilcileri ile AC Devlet Başkanı Aslan Thak'uşın bir araya gelip önemli konulara ilişkin görüş alışverişinde bulundular. Buluşmada Federal Baş  Müfettiş Adam Tliuj (Л1ы1уш1у Адам), Başbakan Murat Kump'ıl, Devlet Meclisi-Khase Başkanı Anatoli İvanov, bakanlar ve milletvekilleri hazır bulundular.

Görüşmede devlet organları ile aydınlar arasındaki ilişkilerin hangi düzlemlerde geliştirilebileceği konusu ele alındı.

Uzun bir zamandan beri böyle bir görüşme yapmayı arzuluyorduk, sözleriyle toplantıyı Aslan Thak'uşın açtı. "Deneyimli ve yetenekli aydınlarımıza danışarak eksikli ve hatalı durumlarımızı düzeltmeyi amaçlıyoruz. Bunun için bir araya gelmiş bulunuyoruz" dedi.

Bundan sonra Adige Yazarlar Örgütü üyelerinin kazanımları ile mevcut sorunları, ünlü yazarlarımız İshak Meşbaş ve Yunıs Çuyeko (Цуекъо Юныс) tarafından ortaya konuldular. Bu iki yazarımıza göre, üst düzey yönetim,  aydınlara olan desteğini sürdürüyor. Ancak yine de eksiklikler var ve bunlar Başkan'a bildirildiler.

Daha sonra söz alan Tırkubıy Afeşıj (Афэш1ыж Тыркубый), gençlerin cumhuriyetin gelişmesi doğrultusunda yapılan çalışmalara hangi düzeyde katkıda bulunabilecekleri konularına değindi.

A. Afeşıj,
gençlerimiz artık politik, ekonomik ve toplumsal içerikli çalışmalara daha fazla katkıda bulunmaya başladılar. Onlarla dayanışma içerisinde çalışılması gerekiyor, dedi.

Bu konuda AC'ndeki yüksek okullar önemli görevler üstlenebilirler. Ayrıca yetkili görevlilerin gençlerle ilişkileri geliştirmeleri hailnde, başarılı sonuçlar elde edilebilecektir.

Adigey Devlet Üniversitesi Rektörü Reşid Hunego'nun belirlemesine göre, "Birleşik Rusya Partisi" yönlendiriciliğinde  "Yuvarlak Masa" toplantıları düzenlenebilir.

Buralarda görüşülecek ve alınacak konu ve kararların Başkan'ın bilgilerine sunulmasının yerinde olacağı da belirtildi. Öneri Başkan Aslan Thak'uşın tarafından olumlu karşılandı.

Adige Öğretmen Koleji (Yüksek Okulu) Müdürü Kazbek Açumıj (Ацумыжъ Казбек), öğretmen maaşlarının çok düşük bir düzeyde kaldığını söyledi, ayrıca Adige diline ilişkin mevcut politikanın da değiştirilmesi gerektiğini savundu. Değişikliğe gidilmemesi nedeniyle Adigece öğretmeni olmak isteyenlerin giderek azalmakta olduğunu da belirtti.

Yasal düzenle aydınlar arasındaki uyuşma,  kendini, kültür emekçilerinin yapıtlarında  belli eder. Zavırbıy Zıh ile Zavır Hot, yönetimin aydınlara destek çıkmakta olmaları nedeniyle teşekkürlerini sundular.

Eğitim emekçileri ile çocuk sanatoryumu ve diğer kuruluşlar temsilcileri de söz alıp görüş ve isteklerini dile getirdiler.

Buluşmaya katılan her iki taraf, görüş alışverişini memnuniyetle karşıladıklarını ve bu tür çalışmaların sürdürülmeleri gereği üzerinde birleştiler.