...................
...................
KABARDEY GENÇLER DEVLET YÖNETİMİNDE
CircassianCanada
CC- World Adyge News
, 07.08.2008
                         
 
...................
...................
CC-WAN /Nalçik

Kabardey-Balkar Cumhuriyet’inde Gençlik Bakanlar Kurulu oluşturuluyor. Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Başkanı Kanokue Arsen, 25 Temmuz 2008 tarihinde gençlerin devlet yönetimi konusunda eğitmek geleceğin kadrolarını hazırlamak amacı ile Gençlik Bakanlar Kurulu oluşturulmasını, konuya ilişkin yönetmeliği ve seçmelerin nasıl yapılacağına ilişkin koşulları içeren bir kararname imzalamıştır.