...................
...................
BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ
CircassianCanada
CC- World Adyge News
, 14.08.2008
                         
 
...................
...................
CC-WAN /Maykop

14 Ağustos 2008 Abhazya Cumhuriyeti'nde Güney Osetya'da yaşamını yitirenler için ulusal yas ilan edildi. Bayraklar yarıya indi. Bugün (14 Ağustos 2008) Gürcistan Devlet Başkanı Sakaşvili'yi muhatap
kabul etmeyen Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Medvedev Abhazya
Cumhuriyeti Başkanı Sergey Bagapş ve Güney Osetya Cumhuriyeti Başkanı Eduard Kokotey'i Kremlin'de bir araya geldi.

Daha önce Fransa Devlet Başkanı Sarkozi ile birlikte oluşturdukları altı
maddelik ateş kes koşullarını görüşüldü. Görüşme sırasında Medvedev
Güney Osetya ve Abhazya'nın statülerinin uluslararası platformda
tartışmaya açılmasını ön gören altıncı maddenin önemini birkaç kez
yineledi. Belge taraflarca imzalandı.

Medvedev Başkanları aracılığı ile Güney Osetya ve Abhaz halklarına
iletilmesini istediği mesajda, Halkların Birleşmiş milletler tüzüğü, uluslararası anlaşmalar ve Avrupa güvenlik ve İşbirliği konferansı ilkelerine uyumlu alacakları her kararlarını destekleyeceklerini, desteklemekle kalmayıp garantörlüğünü de üstleneceklerini dile getirdi.

Daha sonra her iki başkan son olaydaki tavırları ve yardımları için
Medvedev'e teşekkür ettiler. Aralarındaki dostane ilişkinin gelişerek
süreceği umudunu d,le getirdiler.