...................
...................
ADİGEY, GÖÇ İŞİNİ GÖRÜŞTÜ
THARKOHO Adam 
Adige Mak, 25 Eylül 2008
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız
                         
 
...................
...................
Rusya Federasyonu (RF) dışından gelip Adigey'e yerleşmek isteyen göçmenlere ilişkin sorunları görüşmek üzere, Adigey Cumhuriyeti'nde (AC) genişletilmiş bir komisyon toplantısı ilk kez AC Başbakanı Murat Kup'ıl başkanlığında yapıldı. Toplantının ana gündemi başka bir ülke yurttaşı olan ya da hiçbir ülke yurttaşı da olmayıp başvuruda bulunan kişilerin belirli bir süreliğine RF'nda ikamet etmeleri için, RF'nun bir birimi olarak AC'ne tanınacak kota konusu idi. Bu konuda Federal Göç İşleri Dairesi’nin AC Şubesi Başkanı Aleksandr İvaşin bir konuşma yaptı. İvaşin'e göre, 2004 yılından beri RF'nun değişik yönetim bölgelerine göç kotaları verilmektedir. Adigey'e yerleşme talebinde bulunan insan sayısı her yıl artmaktadır. 2009 yılı için Adigey'e yerleşmek isteyenler için 465 kota önerilmiştir. Adigey'e en çok SNG (Bağımsız Devletler Topluluğu) üyesi devletlerden yerleşme talepleri gelmektedir. Şu sıralarda en çok Orta Asya ülkelerinden gelenler göç talebinde bulunuyor, Adigey'e yerleşip çalışmak istiyorlar.

Murat Kump'ıl'ın söylediğine göre, bu insanlar, huzurlu bir yaşam ortamı bulunduğu ve halklar arası ilişkiler dostça olduğu için Adigey'e yerleşmeyi yeğliyorlar. Başbakan bu huzurlu ortamın korunması gereğinin altını çizdi. Daha sonra belirecek sorunların da RF hukuk kurallarına uygun biçimde çözümlenmeleri için çalışılmasını ve görevlilerin işi ciddiye almalarını istedi.

Göç komisyonunun uygun bulduğu 465 kişilik göçmen kotası önerisi, komisyon üyeleri tarafından benimsendi. Komisyon daha başka konuları da görüşüp karara bağladı.