...................
...................
ASLAN THAK'UŞIN BİLİMİNSANLARI İLE BULUŞTU
HUT Nafset
 (ХЪУТ Нэфсэт)  
Adige Mak, 22 Eylül 2008
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız
                         
 
...................
...................
Son iki gün, AC Devlet Başkanı Aslan Thak'uşın; Adigey (AC),Karaçay-Şerces (KÇC) ve Kabardey-Balkar (KBC) cumhuriyetleri sosyal bilimler araştırma enstitüleri çalışanı biliminsanları ile bir araya geldi. Konu, bu cumhuriyetlerin söz konusu enstitülerinin tek bir çatı altında birleştirilmesi talebi idi. 22 Ekim günü AslanThak’uşın bu iki kardeş cumhuriyetin (KÇC v KBC) biliminsanları ile de buluştu. Dün de AC biliminsanları ile buluşmuştu. Toplantılara AC Başbakanı Murat Kump’ıl, Devlet Başkanı ile yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Aleksandr Pitsenki, AC Sosyal Bilimler Araştırma Enstitüsü Başkanı ve dilbilimleri profesörü Dr.Batırbıy Bırsır, yardımcısı ve dilbilimleri profesörü Dr. Murat Becen (Бэджэнэ Мурат) de katıldılar.

İkinci günün konusu ise, bu üç kardeş cumhuriyette bulunan araştırma enstitülerinin tek bir çatı altında birleştirilmeleri için RF Başbakanı Vladimir Putin'e gönderilmesi amacıyla hazırlanmış olan istek dilekçesiydi. KBC ve KÇC Devlet Başkanları tarafından imzalanmış olan söz konusu dilekçe, ilkin Aslan Thak'uşın tarafından okundu. Aslan Thak'uşın dilekçede, ileriye yönelik iyi şeyler bulunmasına karşın, sakıncalı noktaları da saptamış olduğunu, bu nedenle de dilekçeyi imzalamadığını söyledi, nedenlerini de tek tek açıkladı. Ardından biliminsanları karşılıklı görüş alışverişinde bulundular ve katılımcılar tarafından Aslan Thak'uşın'a sorular yöneltildi. Görüşme sonunda birleşme talebinde yararlı yanlar yanında, sakıncalı yanların da bulunduğu saptandı ve bu nedenle birleşme konusunda  acele edilmemesi, daha  ayrıntılı bir çalışma yapılması ve yeni çalışma toplantıları düzenlenerek konunun olgunlaştırılması gerektiği görüşünde birleşildi.