...................
...................
ÖZEL KONUTLAR ONARILIYOR
SEHUTE Nurbıy 
Adige Mak, 14 Kasım 2008
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız
                         
 
...................
...................
Adigey Cumhuriyeti'nde daha önceleri devlete ait olan birçok konut, gerekli onarımlardan geçirilmeden, özelleştirme kapsamında, satılmışlardı. Çok daireli ve çok katlı olan bu tür blok apartmanların çatı onarımı gibi birçok sorunları vardı. Zar zor geçinen ve dar gelirli olan konut sahiplerinin büyük para gerektiren bu gibi onarım giderlerini karşılayacak güçleri yoktur. Sorunlu konut sahiplerine destek amacıyla, geçtiğimiz yıllarda RF bütününü kapsayan bir fon oluşturulmuştu. Fonun katkılarıyla çatı ve bina onarım çalışmaları her birimde sürmektedir.

AC'nde onarım sorunları bulunan bir yöre. Bu yıl cumhuriyetimizin "Maykop kenti", "Adigekale kenti" ve "Koşhabl rayonu" onarım programı kapsamına alınmış yerler idiler. Program gereğince Moskova'dan 96 milyon 547 bin Ruble para gelmişti.

Yapılan onarım çalışmalarını değerlendirmek üzere, geçtiğimiz gün Adigey başkenti Maykop'ta özel gündemli bir hükümet toplantısı yapıldı. Toplantıda AC Onarım Komitesi Başkanı Sıhatbıy Carıme ayrıntılı bilgiler sundu. Bu bilgilere göre 2008 yılı ortalarından beri onarımlar için 135 milyon 596 bin Ruble para harcanmış. Bu paranın 17 milyon 912 bin Ruble'si AC bütçesinden, 14 milyon 356 bin Ruble'si yerel fonlardan, 6 milyon 780 bin Ruble'si de daire sahiplerinden karşılanmış. Bu parayla 412 bin 400 metrekare konut alanı ya da 122 apartmanın onarımı başlatılmıştı.

Bu gibi işler için gerekli olan para bu yıl ortalarında denkleştirilmişti. Bu nedenle çalışmalar hızlandı, şimdilerde tamamlanmış ya da tamamlanmak üzere.

1 Kasım'da da ikinci parti bir onarım parası Moskova'dan gelmiş bulunuyor. Bu parayla öteki rayonlardaki sorunlu konutların onarım işleri başlatılacak.

Yapılacak yeni çalışmalarla ilgili bilgileri daha sonra siz okuyucularımıza sunmaya çalışacağız.