...................
...................
ÇEVREYİ KORUMA ÇALIŞMALARI
DAVTE Anjel

Adige Mak, 03 Aralık 2008
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız
                         
 
...................
...................
Adigey Cumhuriyeti'nde çevre konulu çalışmalar gittikçe gelişiyor. Ancak çevre düzenleme ve koruma gibi konularda gerekli kurumlardan da yoksunuz. Ayrıca planlama yapacak yeterli uzmanımız da yok. Açıkları azaltma ve giderme amaçlı çalışmalar 1996 yılında başlatıldı. Maykop Devlet Teknoloji Üniversitesi (MDTÜ) bünyesinde "Doğal çevreyi koruma ve yeraltı kaynaklarını bilinçli kullanma" amaçlı bir Ekoloji Fakültesi kuruldu. Fakültede uzman mühendis ve çevreciler (ekologlar) yetiştirilmektedir. Fakülte şimdiye değin 600 kadar mezun verdi. Bunların çoğu, şu sıralarda RF üniversitelerinde öğretim üyesi olarak ders vermekte, bir bölümü de cumhuriyetimizde ekolog olarak çalışmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde MDTÜ'nde düzenlenen bilimsel bir toplantıda MDTÜ Ekoloji Fakültesi’nin çalışmaları değerlendirildi. Fakültedeki kürsü başkanlarından Prof. Siportyuk Emiliya'ya göre, öğretim üyesi, doktora öğrencisi ve diğer öğrencilerin çalışmaları sergilendi ve bunların tanıtım açıklamaları yapıldı. Bunların araştırmacılar açısından önem taşımakta oldukları belirtildi. Prof. Emilya şunları da söyledi:


"Kürsümüz öğretim üyelerinin çok sayıda çalışmaları var. Arkadaşlar Adigey Cumhuriyeti ile Krasnodar Kray'ın Kırmızı Kitaplarını (*) da hazırlıyorlar, üstün çalışmaları sonucu 2003 yılında RF Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın takdirnamelerini aldılar. Ayrıca 2005 yılında düzenlenen “Adigey’in Ekolojisi” konulu çalışmaya da ciddi katkılarda bulundular. Biliminsanlarımızın  çok sayıda bilimsel çalışmaları var. Şimdilerde daha yeni çalışmalara hazırlanıyorlar. Öğrencilerimiz  bu meslek/eğitim dalını seçmiş olmaktan son derece memnunlar, bilgilerini çoğaltmaya çalışıyorlar. Öğrencilerin bazıları şimdiden birçok başarıya imza atmış durumdalar”.


(*) Kırmızı Kitap-Önemli ve kritik durumları kayıt altına alan kitaplar olmalı. -HCY.