...................
...................
YENİ DÖNÜŞ PROGRAMI ADİGELERİ DE KAPSIYOR
SEAUH Goşnağo

Adige Mak, 04 Aralık 2008
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız
                         
 
...................
...................
Dış ülkelerde bulunan Adigelerin Kafkasya'ya geri dönmelerine ve aramıza katılmalarına izin veren bir devlet programına ulaşmak, yıllardan beri ulusumuzun ana özlemlerinden biri olagelmiştir. Doğrudur, Rusya Federasyonu tarafından kabul edilmiş bir dönüş programı vardı. Ancak bu program büyük bir ulus olan Rusların çıkarları doğrultusunda hazırlanmış bir programdı. Bu program, yüzyıllardan beri Rusya ile bir birliktelik içinde olan Adige ulusunu, özellikle XIX. yüzyılda Çarlık/İmparatorluk hükümetinin politikaları nedeniyle topraklarından ayrılmak zorunda kalan Adigeleri kapsamıyor, Adige taleplerini karşılamıyordu.

Şimdi,10 Kasım 2008'de,Rusya Federasyonu Hükümeti, Rusya'dan ayrılıp dış ülkelere yerleşmiş olanları -Rus olmayanları- da kapsayacak yeni bir program kabul etti. Başbakan Vladimir Putin tarafından imzalanmış olan söz konusu hükümet kararı ile birlikte yeni Program da Adigey Cumhuriyeti'ne gönderildi. Programda bizim gibi az nüfuslu halkları sevindirecek bölümler/yerler bulunuyor. Büyük Rus ulusu yanında, Rusya’dan ayrılmış olan herkesi/her ulustan kişiyi sevindirecek bir gelişmedir söz konusu olan.

Hükümet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanmış olan karar, federal yürütme organları tarafından uygulanacak. Rusya Federasyonu regionları (yerel birimleri) yürütme organlarının da programın uygulanmasında, federal organlarla birlikte çalışmaları isteniyor. Programın uygulanması için gerekli olan harcamalar, federal bütçeden karşılanacak.