...................
...................
RUSYA’DA BARIŞI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI
Haber Merkezi
Adige Mak, 30 Ekim 2008
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız
                         
 
...................
...................
Rusya'nın Güney Federal Okrugu'nda  (шъолъыр) yaşayan halkların kültürel kurumlarını daha sık  bir araya getirme, ilişkilerini geliştirme amaçlı bir seminer çalışması 29-30 Ekim günleri Maykop'ta yapıldı. Seminer "2006-2010 dönemi Rusya kültürü" adlı bir federal program kapsamında düzenlendi. Adigey Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ile genç kütüphanecilerin düzenlemiş olduğu bu toplantıya Vologda ve Rostov oblastları (хэку) ile Krasnodar ve Stavropol krayları, Kuzey Osetya, Kabardey-Balkarya, Karaçay-Çerkesya, Dağıstan, Adigey ve başka yörelerden gelme kültür adamları da katıldılar.

Toplantıyı bir konuşmayla AC Genç Kütüphaneciler Birliği Müdürü Bele Kık (Къыкъ Бэлэ) açtı. Bu arada bir konuşma yapan AC Kültür Bakanı Adam Tletser, kültür çalışanlarının bu toplantısı,  günümüz  halklarının ve insanlarını barış içinde bir arada yaşamaları konusunda kitabın taşıdığı anlam ve önemi vurgulayan bir çalışmadır dedi ve kültüre ilişkin ilginç örnekler sundu.

Kütüphanelerimiz  raflarında dizili kitap sayısı az değil. Tarih, kültür, ekonomi ile yaşamın her türlü kesimi için, kitap bir anahtar işlevi  görmektedir, bundan sonra da bu böyle olacaktır. AC Kütür Bakanı yardımcısı Aminet Ş'evaptsv'eko da (Шъэуапц1экъо Аминэт), konuşmasında kitabın öneminin azalmadığını ve değerini  koruduğunu belirtti.

AC'nde 153 kütüphane var. Kütüphanelerimiz  yaşamdan kopuk yerler değil, insanların  ilgisini çeken yerler. Kitabın evde, okulda, ekonomi ve diğer alanlarda kullanılmakta olması, kitabın siyasal ve sosyal değerini ortaya koymaktadır. Rusya'da 2008 yılı Aile Yılı olarak ilan edilmiştir. Kütüphaneciler bunu dikkate alarak,  kitabın aile eğitimindeki yeri üzerinde de durdular.Kitap ve internet


Kütüphanelerin her zaman için bir gereksinme olduğu toplantıda vurgulandı. Dağıstan, Kabardey-Balkarya, Adigey ve diğer yerlerden gelen kültür insanları ile konuşmalar yaptık.


Tahtamukay
ve Tevçoj rayonlarından gelen kültür insanları Zuret Ç'elebıy ve Ruslan Napts'eko, "Teknik gelişmelerin hızlanmasının iyi bir şey olduğunu” söylediler, ”Biz, gençlerin en fazla ilgi duyduklarına  ve  gereksindiklerine inandığımız şeyleri bir araya getirip çözümler bulmaya çalışıyoruz” dediler. "Bunu yapamazsın, bu olmaz" demenin bir yararı yoktur, gençleri özgür bırakıp yaşama hazırlamak daha iyi bir sonuç verir, dediler.


AC Kültür Bakanlığında Şube Müdürü Savdet Kat, AC Çocuk Kütüphaneleri Müdürü Nataliya Propastina, Kültür Bakanımız yardımcısı Aminet Ş'evapts'eko'nun, kardeş cumhuriyetler, kray ve oblastlardan gelenlerle konuşmalar yaptıklarına tanık olduk.  


Uluslar arası ilişkilerin güçlendirilmesi, halkların izlemiş olduğu  tarihsel yolculuğun daha iyi öğrenilmesi için, halkları yakınlaştıran öğelerin bulunup birlikte değerlendirimeleri gerekir. Toplantıyı düzenleyenler kitap ile bilimin birbirine bağlı olduğunu konuşmaları boyunca vurguladılar. Toplumsal bir hareket olan Adige Khase (Адыгэ Хасэ) yönetim kurulu üyesi Asker Kaleş'av (Къэлэшъэо Аскэр), konuşmasında halkların yakınlaşmalarının,  birbirlerini tanımalarına ve birbirlerine saygı duymalarına bağlı bir olgu olduğunun altını çizdi.


Toplantıya katılanlara Maykop'un turistik köşeleri, müzeler, "Adige Evi" ve diğer güzel yerler gezdirildi, kütüphanelerimiz gösterildi. Görülen yerlerin iyi düzenlenmiş oldukları da saptandı.