...................
...................
DMİTRİ MEDVEDEV, MALİ KRİZİ AŞMADA BİRLİKTELİĞİ ZORUNLU GÖRÜYOR
AC Devlet Başkanlığı Basın Bürosu

Adige Mak,  30 Aralık 2008
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız
                         
 
...................
...................

RF Devlet Başkanı Dmitri Medvedev, 25 Aralık 2008’de, RF Devlet Konseyi ile RF Güvenlik Konseyi’nin ortak toplantısına başkanlık etti. Toplantıya RF Başbakanı Vladimir Putin, RF birleşimindeki birimlerin (region) başkanları, Güvenlik Konseyi üyeleri, RF Devlet Konseyi Prezidyumu üyesi ve AC Devlet Başkanı Aslan Thak’uşın da katıldılar.

Dmitri Medvedev toplantıyı açış konuşmasında, “Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin ilişkilerinin güçlendirilmesi ve daha sıkı bir dayanışma yaratılması, bunun Rusya açısından  önemli olduğunu” söyledi. Medvedev, BDT üyesi ülkelerin dayanışmaları durumunda küresel mali krizin daha az bir zararla  aşılabileceğine inandığını da belirtti. Bu arada RF içindeki regionlar arası ilişkileri düzenleyen devlet mevzuatı konusunda da, bazı ek düzenlemeler yapılması gerektiğini de açıkladı.

Dmitri Medvedev sözlerini şöyle sürdürdü: “BDT üyesi ülkelerin karşılaştığı ekonomik krizi aşmada, bölgesel işbirliğinin  yararı olacaktır. Topluluğumuz  dışındaki ülkelerden yapılan ithalatın azalmış olması nedeniyle,  BDT üyesi devletlerin daha sıkı bir biçimde dayanışmaları ve kenetlenmeleri zorunluluk haline gelmiştir. Kriz bir yerde sona erecektir, bunun için, krizden çıkış için,  bizim de komşularımızla ortak projeler geliştirmemiz  gerekiyor”.

RF Devlet Başkanı’nın tahminine göre, 1 Ocak 2010’da üç ülke arasında ortak gümrük tarifesine geçilebilir, yani Rusya, Belorusya ve Kazakistan’ın  ‘Gümrük Birliği’ bünyesindeki ulusal organları/merkezleri, tek bir merkeze  bağlanabilir, ortak finans merkezi de Moskova olabilir. Kriz olmasaydı bile, Rusya makamları, bu doğrultuda bir projeyi desteklemeye hazır idiler ve bunu zorunlu görüyorlardı.

AC Devlet Başkanı Aslan Thak’uşın da, toplantı bitiminde bir basın açıklaması yaptı ve soruları yanıtladı. Özetle: “Kriz,  ister istemez Rusya’ya da,   Adigey’e de uzanacaktır. Bu nedenle aldığımız acil önlem paketini uygulamamız, bunun için yeterli bir bütçe ayırmamız gerekiyor. Yurttaşlara karşı yüklendiğimiz sorumlulukları yerine getirmemiz ve krizi en az bir zararla aşmamız gerekiyor” dedi.