...................
...................
TOPRAĞIMIZ VE DİLİMİZ TÜM ADİGELER İÇİN KUTSALDIR
SAHİDEKO Nurbıy
(САХЬИДЭКЪО Нурбый)
Adige Mak,  14 Aralık 2008
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız
                         
 
...................
...................

Kabardey-Balkarya, Karaçay-Çerkesya, Krasnodar Kray ve Adigey’de örgütlenmiş olan ve bir birliktelik anlayışı içinde çalışmalarda bulunan Adige Khase (Адыгэ Хасэ) örgütleri, son toplantıda, AC’ne ait toprakların, Adige Cumhuriyeti halkından olmayan kişilerce kiralanmaları ve bu gibi yerlerin -ekonomik ve sosyal anlamda- yitirilmeleri tehlikesi, Adigece öğretim ile Adigece’nin kullanılması, ulusal televizyon, kültürel ve sanatsal konularda Moskova’nın bizim çıkarlarımızı daha fazla gözetmesi için neler yapılması gerektiği konularını görüştü.

AC Adige Khase örgütü Başkanı Arambi Hapay (Хьэпэе Арамбый), Şerceskale kentinde (Çerkessk) yapılan son ulusal toplantıya ilişkin bilgilerin internetten de izlenebileceğini açıkladı. Bu arada toplantıda gençlerce dile getirilen ve çözüm gerektiren ulusal  sorunların, biliminsanları ile bürokratlara da anlatılmalarının önemli olduğu belirtildi.

Adigey Cumhuriyeti başkenti Maykop’un, en işlek  ana caddelerinde bile, Adigece tanıtım yazıları (tabelalar) yok, sadece Rusça tanıtım yazıları var. Cadde ve sokaklara Adigece yazılar ilave edilmesi, kent ve köy girişlerinde, o yerler adlarının Adigece ve Rusça olarak çift dilde yazılmaları, çocuk yuvalarında çocuklara Adigece’nin de öğretilmesi, bütün bunların  yönetimden talep edilmesi ve benzeri istekler Necdet Meşfeş’u  (Мэщ­фэшIу Нэдждэт;Dr. Hatam),  Aslan Neğuç (Нэгъуцу Аслъан), Katibe Hunego (Хъунэго Чэтибэ), Adam Beğuş’ (Бэгъушъэ Адамэ), Medine T’eşü (ТIэшъу Мэдинэ), Askerbıy Algeri (Алджэрые Аскэрбый), Asker Kaleş’av (Къэлэшъэо Аскэр) ve daha başkaları tarafından dile getirildiler.

Bu arada Adigelerin tarihi, Adige toprağının başına gelmiş olan acı olaylar, Rus-Kafkas Savaşı ve diğer konulara ilişkin bilimsel yazılar hazırlanması, bu yazıların Rusya Federasyonu üst makamlarına ulaştırılmaları ve Ş’açe 2014 Olimpiyatlarının, kötü bir girişim olmadığı da açıklandı. Ancak Olimpiyatların yapılacağı toprağın, Ş’açe/Soçi’nin en eski çağlardan beri Adigelere ait olan bir toprak olduğu gerçeğinin gizlenmek istendiği ve Rus- federal yetkililerin anlaşılmaz bir olumsuz davranış içinde oldukları ve bu gibi davranışların olumlu karşılanamayacağı açıklandı.

Bir uydu televizyon kanalı verilmesi, ayrıca yerel televizyon ve radyolarda da Adigece’ye ayrılan sürelerin uzatılmaları, Çeçenlere sağlanan olanakların, Adigelere de sağlanması, okullarda Adige dilinde okutulan  ders sayısının çoğaltılması ve benzeri sorunların çözümü konularında çalışmalara yürütülmesi, Adige Khaselerin ortak toplantısında ele alındı ve ortak görüşlere varıldı.