...................
...................
AC ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI İLE BİR TOPLANTI YAPILDI
HUT Nafset
(ХЪУТ Нэфсэт)
Adige Mak,  13 Ocak 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız
                         
 
...................
 
...................

Dün, yeni yılın ilk çalışma gününde, AC Devlet Başkanı Aslan Thak’uşın ile AC Anayasa Mahkemesi (АР-м и Конституционнэ Суд) Başkanı Nafset Hazeşıko (Хьазэщыкъо Нэфсэт) arasında, gündemi öncesinden kararlaştırılmış bir toplantı yapıldı. Toplantıya AC Başbakanı Murat Kumpıl, AC Devlet Başkanlığı ve Bakanlar Kurulu Yönetimi (АР-м и Президент ыкIи министрэхэм я Кабинет я Адми­нистрацие) Başkanı Aleksadr Pitsenki de katıldılar.

Toplantıda Mahkeme’nin sorunları ele alındı. AC Devlet Başkanı cumhuriyetin kurumlarına ve yarınına ilişkin yapılan çalışmalara büyük bir önem verilmekte olduğunu, sorunların idari ve yargı organlarının uyumlu olarak elbirliği etmeleri halinde daha başarılı olarak çözümleneceklerini vurguladı. Bu arada Başkan Thak’uşın, Anayasa Mahkemesi’nin şu an çalışmakta olduğu binadan çıkarılacağına ilişkin söylentileri de yeni duyduğunu, kendisinin bu yönde  bir kararının bulunmadığını, şimdiki bina Anayasa Mahkemesi çalışanları için yeterli bulunuyorsa, sorun olmadığını, aksine bir girişime onay vermeyeceğini bildirdi.

Mahkeme Başkanı Nafset Hazeşıko söylentinin nereden kaynaklandığını Başkana anlattı, ardından diğer sorunları da dile getirdi. Sorunların çözümünü, Devlet Başkanı Thak’uşın, AC Devlet Başkanlığı ve Bakanlar Kurulu yönetimine  bir görev olarak verdi, içlerinden biri de, yasa tasarıları hazırlanırken daha dikkatli çalışılması gerektiğini, geç olmadan bu iş üzerinde durulmasını istedi.