...................
...................
AFGAN SAVAŞI’NA KATILIMCILARI ANILACAK
Ş’AVKO Aslanguaş
(Шъаукъо Аслъангуащ)
Adige Mak,  24 Ocak 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız
                         
 
...................
 
...................

15 Şubat tarihi, Afgan Savaşı’nın sona erdiği ve Sovyet birliklerinin Afganistan’dan çekildiği gün, önümüzdeki 15 Şubat günü çekilişin 20’nci yılı dolmuş olacak. Dokuz yıl süren bu kanlı savaşa askerlerimizin niçin gönderilmiş ve ilgili kararın nasıl alınmış olduğu ve karar gerekçeleri hala bir sır, açıklığa kavuşmuş değil. Afganistan’a gönderilenler kuşkusuz görevlerini yerine getirdiler. Afganistan’daki kayıplarımız az değil, yaralı, sakat ve ruh sağlığı bozulmuş kişi sayısı da az değil.

  Afgan Savaşı’na 880 Adigeyli asker de katıldı, bunların savaşta 22’si  öldü, zor durumda olan insanlara yardım için gönderilen bu gençler ellerinden gelen yardımlarda bulundular.

Şimdi, Sovyet birliklerinin Afganistan’dan ayrılışı yıldönümü her yerde -RF- anılacak.

Afgan Savaş’ına ve başka savaşlara katılmış savaş gazilerine ilişkin olarak kurulmuş olan Adigey Cumhuriyeti “Savaş Gazileri Koordinasyon Kurulu” Başkanı Mırze Canbeç’in demecine göre, anma gününe ilişkin çalışmalar başlatılmış bulunuyor. Kutlama Kurulu Başkanı da AC Devlet Başkanı Aslan Thak’uşın. Yapılacak Koruma ve sportif amaçlı çalışmaların (Къэухъу­мэн-спор­тивнэ Iофхэр) ve değişik yarışmaların yapılacağı ay Maykop’taki Subay Evi’nde yapılan bir toplantıda belirlendi.

28 Ocak gününden başlanarak,  Afgan Savaşı’na katılmış olan askerleri anma gününe katılan gruplar Afganistan’da ölmüş olan askerlerin yerleşim yerlerini ziyaret edecekler, oralarda mitingler yapılacak ve savaşa katılan gençler saygıyla anımsanacak.

11-13 Şubat günleri boyunca savaşa katılanların Maykop’ta öğrenim gördükleri okullar ziyaret edilecek, konuya ilişkin olarak öğrencilerle görüşmeler yapılacak, okulların önündeki anı tahtalarının önünde birer dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

(…) 15 Şubat günü Sovyet ordu birliklerinin Afganistan’dan çekilişi olayının 20’nci yılı anısına “Soldatskiy” (Asker) adlı pınarın önünde büyük bir miting düzenlenecek. Burada ve diğer belirlenmiş yerlerde, anmalar çerçevesinde Afgan Savaşı’na katılanlara yeniden  madalyalar verilecek.