...................
...................
ADİGEY’İN ÇOK SAYIDA SORUNU GÖRÜŞÜLDÜ
THARKOHO Adam

Adige Mak,  27 Ocak 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız
                         
 
...................
 
...................

Dün, 26 Ocak günü, AC Devlet Başkanı Aslan Thak’uşın, AC Bakanlar Kurulu’nun genişletilmiş  toplantısına başkanlık etti. Toplantıya Federal Baş Müfettiş Adam Tliuj, AC Devlet Meclisi –Khase Başkanı Anatoliy İvanov, yerel yönetimleri olan kent ve rayon yöneticileri ve diğer ilgililer katıldılar.

Toplantının ana gündemi “2009 yılı AC bütçesinin hazırlanması ve onunla birlikte 2010-2011 yıllarına ilişkin planın uygulanması için yapılması gerekenler” konulu AC Yasası ile “AC bütçesinin yürütülüş biçimi” konulu AC Yasasında yapılması gerekli değişiklikler idi. Konuya ilişkin açıklamayı AC Maliye Bakanı  Doletbıy Dole (Долэ Долэтбый) yaptı. Bakan, federal bütçeden AC’ne gelen yatırım kredilerinde yüzde 15 tutarında bir azalma beklendiğini belirtti. Bu yıl federal merkezden 2 milyar Ruble tutarında bir para gelmesi beklenirken, miktar 300 milyon Ruble azalmış olacak. Yatırım kredileri dışındaki paralar ise, öncesinden kararlaştırıldığı gibi Adigey’e gelecek.

2008 yılının son üç ayı için belirlenmiş olan asgari geçim için endeksi ile ilgili olarak  AC Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Natalya Şirokov açıklamada bulundu. Şirokov’un açıklamasına göre, bu rakam  4 bin 102 Ruble idi. Ancak cumhuriyet nüfusunun yüzde 28’i bu kadara bile ulaşamamış durumda.

“AC 2003-2010 yılları için köylerde  sosyal dönüşüm sağlanması” adlı cumhuriyet programı da görüşüldü. AC Tarım Bakanı Yuriy Petrov’un açıklamasına göre, programın süresi 2012 yılına değin uzatıldı.  “Yeni evli ailelere ev yapılması” programında bu yıldan başlanmak üzere değişiklikler yapıldığı Bakan Petrov tarafından açıklandı. 2009 yılından başlamak üzere konut yapımı için gerekecek paranın yüzde 83’ü federal bütçeden, yüzde 17’si de yerel bütçelerden karşılanacak.

Bakan ve ilgililerin anlaşamadıkları noktaları, sonunda Aslan Thak’uşın ele aldı ve en önemli noktalar üzerinde yoğunlaşılmasını istedi.

Toplantıda başka sorunlar üzerinde de duruldu ve kararlar alındı.