...................
...................
ADİGEYLİ KOMÜNİSTLERLE BİR TOPLANTI YAPILDI
HUT Nafset

Adige Mak,  28 Ocak 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız
                         
 
...................
 
...................

Dün, 27 Ocak günü, AC Devlet Başkanı Aslan Thak’uşın, RF Komünist Parti AC kolu temsilcileri ile bir toplantı yaptı. Toplantıya Federal Baş Müfettiş Adam Tliuj, AC Meclisi-Khase Başkanı Anatoliy İvanov, AC Devlet Başkanlığı ve Hükümeti Yönetsel İşler (АР-м и Президент ыкIи иминистрэхэм я Кабинет я Администрацие) Başkanı Aleksandr Pitsenki, Maliye Bakanı Dole Doletbıy, Ekonomik Gelişme ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri de katıldılar. Komünistler adına RFKP (*) Adigey Cumhuriyeti kolu Başkanı ve AC Devlet Meclisi-Khase’de milletvekili  Valeriy Sorokolet, yine  milletvekilleri Valentin Melnikov, Yevgeni Salov ve Komünist partiden Tamara Borçakovskaya katıldılar.

Toplantıda ana gündem olarak küresel mali krizin –Adigey’de- yol açtığı sorunlar görüşüldü. Bu ayın 31’nde Maykop’un Lenin Meydanı’nda bir komünistler toplantısı/mitingi yapılacak, toplantı için kent yönetimine gerekli başvuru yapıldı. Toplantıda  krizden çıkış konusunda –partililerin-görüşleri halka açıklanacak. Dünkü toplantıda Başkan Thak’uşın da bir araya gelinip görüşüldüğünde,  çıkış yollarının daha kolay  bulunabileceğini dile getirdi. Sözkonusu toplantıda görüşmeler yoluyla   sorunların ele alınması ve çözüm yolları araştırılması  görüşü paylaşıldı.

RFKP temsilcileri toplu konut fiyatlarının yükselmiş olmasından ve bunun yol açtığı sorunlardan  yakındılar. Gıda maddelerinin ve diğer malların pazar fiyatlarının pahalılaştığı, işini yitirmiş olanların bankalara olan borçlarını ödeyemedikleri dile getirildi. Khase’de milletvekili ve yeni oluşturulan “Maykop İşçiler Meclisi” Başkanı Valentin Melnikov, sorunların  miting sırasında da görüşüleceğini açıkladı. Komünistler tarafından dile getirilen öneriler arasında toplu konut fiyatlarının 2008’deki fiyatlarıyla sabitlenmeleri ya da sübvansiyon (yardım) yapılması, banka borçlarının yeniden yapılandırılması, öğretmenlere verilen  konut edindirme yardımlarının ödenmesinin sürdürülmesi gibi istekler de vardı.

AC Devlet Başkanı, dile getirilen sorunların ve önerilerin farkında olduğunu ve kendi yaklaşımlarının da  bu tür zorlukları aşmak olduğunu ve gerekli yazıların  Federal Merkeze yazıldığını  açıkladı. Başkan, getirilen önerilerin bazılarının  kendilerince de benimsendiğini, sorunların bakanlıklar yetkilileri ile birlikte çözülmesine çalışılmasını istedi.

Federal Baş Müfettiş Adam Tliuj, bu gibi toplantıların, sorunlara değişik yaklaşım biçimlerinin ortaya konması, sorunların çözümü için görüş alışverişi olanağı sağladığını belirterek, komünistlerin getirdiği önerilerin bir çoğunun yerinde öneriler olduğunu belirtti.

Toplantı sonunda Aslan Thak’uşın sorunların çözümü için elden gelen her şeyin yapılacağını açıkladı.

RFKP- Rusya Federasyonu Komünist Parti. -HCY
Not: Tire içindekiler çevirmene aittir. -HCY