...................
...................
ADEMIYE KÖYLÜLERİ DERNEĞİ
Haber Merkezi

Adige Mak,  30 Ocak 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız
                         
 
...................
...................

Maykop kentinde yaşayan Ademıye (Адэмые) köylüleri toplantısı, Cumhuriyet Adige Khase örgütü (derneği) binasında yapıldı. Burada bir araya gelen köylüler Adige müzikal sanatını gençlere tanıtma içerikli bir çalışma ortaya koydular. Söz konusu toplantıya Adige Devlet Üniversitesi "Jıv" şarkı topluluğu da katıldı.

Maykop'ta yaşayan Ademıye köylüleri, daha önceleri  bir dernek kurmuşlardı, ancak etkili bir çalışmada bulunamamışlar, dernek de dağılmıştı. Ademıyeliler Adige Khase örgütü öncülüğünde yeniden bir araya geldiler. Cumhuriyet Adige Khase örgütü Başkanı Aslan Neğuç, Ademıyelileri kınadı, bunun üzerine Ademıyeli Ruslan Davır, Harun Bağıreko, Hazret Nabeko, Seferbıy Dehuj, Nurbıy Bağıreko, Doletıko Pşıkaneko, Vaçeslav Davır, Alıy Teter ve daha başkaları da görüşlerini açıkladılar ve özeleştirilerde bulundular.

Köylüler amaçlarını gerçekleştirmek, yüklendikleri görevleri yerine getirmek için Ademıye Derneği'ni (Адэмые Хасэ) yeniden kurma kararı aldılar. Birlikte bir çalışma konmayacaksa, dernek kurmak da gereksizdir, dediler.

Dernek çalışmalarına aktif biçimde katılamayacak olanlar ve fazla vakti olmayanlar yönetime katılmaktan bağışlanmalarını istediler. Sonunda, hep birlikte  derneği yeniden kurma kararı alındı. Blaşepsın köylüleri dayanışma içinde çalışıyorlar, kendilerinin de çalışmaları gerektiği dile getirildi.

Maykop Ademıye Khase (dernek) örgütüne 17 kurucu üye seçildi. Nurbıy Bağıreko oy birliğiyle başkan yapıldı. Yönetim kurulunda Hazret Nabeko, İsmahil Değuj, Vyaçeslav Davır, Albert Şeh ve Nurbıy Bağıreko yer aldılar.