...................
...................
SOSYAL TESİSLERİN EKSİKLİKLERİ BELİRLENDİ
JAǒEMIKO Aminet 

Adige Mak,  24 Ocak 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız
                         
 
...................
...................

AC Koordinasyon Kurulu, küçük çocukların yazın dinlendikleri  tesislerin daha sağlıklı ve daha donanımlı   bir hale getirilmeleri konulu bir toplantı dün, 23 Ocak 2009 günü Maykop’ta toplandı. Toplantı AC Çalışma ve Sosyal Geliştirme Bakanı Natalya Şirokova başkanlığında yürütüldü. Toplantıya AC Sağlık Bakanı Yardımcısı M. Ançoko (М. Анцокъо), AC Sosyal Sigorta Kurumu (фонд) Başkanı M. Lafış’ (М. Лафы­шъ), değişik komiteler temsilcileri ve dinlenme tesisleri başkanları da katıldılar.

Söz konusu sorunların çözümü konusunda Koordinasyon Kurulu Başkanı N. Şirokova bir konuşma yaptı. Şirokova’nın verdiği bilgiye göre, yaz dinlencesi süresince dinlenme tesisi ve kamplara öncelikli olarak kimsesiz,  yoksul  ve çok çocuklu ailelerin çocukları alındılar. Dinlence süresince 96 dinlenme tesisi hizmet gördü. Bu tesislerde 3 bin 252 çocuğun dinlenmesi sağlandı.

Her tesisin eksiksiz hizmet gördüğünü belirten Bakan, ayrıca her bir tesiste bir sağlık kabini ve bir çocuk doktoru bulundurulduğunu, kültürel anlamda, ara ara  temsil ve dinletiler sunulduğunu, tesislerin AC Makamları tarafından sürekli denetlendiğini, kampların durumları ile çocukların beslenmeleri durumlarının da dikkatle izlendiğini açıkladı.

Toplantıda Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı M. Lafış’,  sözkonusu sosyal kampanya için 60 milyon 261 bin Ruble para ayırdıklarını açıkladı. Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda Sağlık Bakanı yardımcısı M. Ançoko da bir konuşma yaptı. Ançoko, kendi bakanlığı olanaklarıyla  4 bin 200 çocuğun ağırlamayı hedeflediklerini, ancak,  sadece 3 bin 781 çocuğun ağırlanabildiğini belirtti. Bunun başlıca  nedeni de bazı tesislerdeki onarımların vaktinde tamamlanamamış olmasıdır, dedi.

Koordinasyon Kurulu üyeleri sırayla kendi yaptıkları çalışmaları açıkladılar. Bu arada 2009 yılı yaz dinlencesi için daha iyi bir hazırlık yapılması gereği vurgulandı. Bunun için daha şimdiden ön çalışmaların yürütülmeleri üzerinde de duruldu.

En sonunda 2009 yılı çalışma planı kabul edildi.