...................
...................
ADİGEY DEVLET DENETLEME KURULU'NUN ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ
THARKOHO Adam

Adige Mak,  05 Şubat 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız
                         
 
...................
...................

Adigey Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aslan Thaku'şın, AC Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Reşid Mehoş (Мэхъош Рэшыд) ile dün bir toplantı yaptı. Toplantıda adı geçen kuruluşun 2008 yılına ilişkin değerlendirmeleri görüşüldü.

Aslan Thak'uşın: Gelenek olduğu üzere, toplantıda bizi kaygılandıran sorunlarımız üzerinde görüştük. 2008 yılında cumhuriyet bütçesinin nasıl kullanıldığı, bu alanda nasıl bir çalışma yürütüldüğü ve bütün bunların  değerlendirilmeleri konuşmamızın başlıca  gündemini oluşturmuştur. Bu arada bütün bir dünyayı etkisi altına alan ekonomik krizden çıkış yolları üzerinde konuşmak için cumhuriyetimiz kuruluşlarının başkanları ile de bir araya geliyor ve görüşmelerde bulunuyoruz.

Reşid Mehoş: Kurulumuzun yıllık çalışmaları bağlamında  AC Devlet Başkanı ile AC Devlet Meclisi-Khase'yi bilgilendiriyoruz. 2008 yılında 1 milyar 400 milyon Ruble olan AC devlet bütçesinin nasıl kullanıldığı üzerine değerlendirmeler yaptık. Söz konusu  bütçenin  47 milyon Ruble tutarındaki bir bölümünün yasalara aykırı bir biçimde kullanıldığı saptandı. Bu paranın cumhuriyet bütçesine iade edilmesi için çalışmalar yürüttüğümüzü Başkana açıkladık.

Bu açıklama üzerine Devlet Başkanı, bütçeden kural dışı para kullanmış olanlara karşı sert yaptırımlar uygulanması gerektiğini ve cezalandırılması gereken insan sayısını sordu.

Reşid Mehoş'un açıklamasına göre AC Başsavcısı Sergey Okhlopkov'un atanmasından bu yana, iki kesim -Kurulumuz ve Başsavcılık- bir işbirliği içinde çalışmaktadır. R. Mehoş bunun yararının görüldüğünü de belirtti. 

Aslan Thak'uşın Kurulun yıllık çalışma raporunu yerinde buldu, ancak karşılaşılan zorlukların aşılması gerektiğini de vurguladı. Bu bakımdan Denetleme Kurulu ile yetkili hukuk organlarının birlikte ve uyumlu çalışmalarının en doğru tutum olacağını belirtti.