...................
...................
GENİŞLETİLMİŞ ADİGE BAKANLAR KURULU MAYKOP’TA TOPLANDI
THARKOHO Adam

Adige Mak,  11 Şubat 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız
                         
 
...................
...................

Dün, 10 Şubat 2009 günü Adige Cumhuriyeti (AC) Bakanlar Kurulu’nun genişletilmiş bir toplantısı Başbakan Murat Kump’ıl başkanlığında yapıldı. Toplantıya AC Devlet Başkanlığı ve Bakanlar Kurulu İdari İşler Başkanı Aleksandr Pitsenki, yetili kurum ve daireler başkanları da katıldılar.

AC bütçesi konusu gündemin ilk maddesiydi. AC Maliye Bakanı Dole Doletbıy, Şubat 2009’un beşinci gününe AC bütçesine 23 milyon 700 bin Ruble değerinde ek bir girdi  sağlandığını açıkladı. Geçen yılkine göre yüzde 15. 2’lik bir artış sözkonusu. Bu rakam, bu yılki bütçe hedefinin (planının) yüzde 11 kadarı oluyor.

Ardından bir konuşma yapan Başbakan Murat Kump’ıl, Adigey’in ekonomik krizin üstesinden gelmesi için alınması gereken önlemler üzerinde durdu.

Başbakan bütçeye daha fazla gelir sağlanması için ispirtolu içki üretiminin artırılması gerektiğini belirtti. Başbakan sözlerine şöyle devam etti:”Şu günlerde Maykop bira fabrikası yeniden üretime geçti, kuşkusuz sevindirici bir durum. Ancak alkollü içki üretimini bütün olarak ele aldığımızda, durum iyidir denemez. Şu sıralar ispirto fabrikamız stokunda 700 litre ton ispirto bekliyor, satılamamış durumda. Anlayamadığız şey ise, cumhuriyetimizde alkollü içki  üreten tesislerin,  ispirtoyu daha çok Stavropol Kray’dan ve başka yerlerden almakta olmalarıdır. Bu tutum iyi bir tutum olamaz ve değiştirilmesi gerekir. Bira fabrikamızın ürettiği ve satışa sunduğu üretimi arttırmak olanaklı. Alkol sektörüne yardımcı olmak için, yerli üretimin Adigey’deki dükkan ve süpermarketlere ulaştırılmaları konusu da  önde duran bir görevdir”.

Başbakandan sonra bakanlardan  Mat’ıj Aslan ile Yuriy Petrov söz aldılar, ”Adigey alkol üretiminin kalite yönünden diğer bölgelerdeki emsallerinden daha düşük kaliteli  ve daha pahalı olmadığını” belirttiler. Bu bakımdan bu sektöre yardımcı olunması, üretimin satılması için de başka bölgelerle anlaşmalara gidilmesi gerekir, dediler.

Daha sonra ekmek fiyatları üzerinde duruldu. Başbakan yoksul ve emekli kişilere ekmek alımlarında destek olunmasını, ekmek ve süt ürünlerinin sık sık denetlenmelerini istedi. Örneğin fabrika çıkışı ekmek fiyatı 10 Ruble ise, bunun satıcı tezgahlarında çok daha yüksek bir fiyatla satıldığı, bu bakımdan daha  dikkatli olunması da istendi.

Küresel ekonomik krizin yol açtığı sorunların işletmelere yansıyış durumları  da ele alındı. İlgili Bakan Mat’ıj Aslan açıklamalarda bulundu ve bütçe gelirlerinin temelini oluşturan büyük işletmelerin desteklenmeleri gerektiğini belirtti. Orta ve küçük ölçekli işletmelere 4 milyon 500 bin Ruble destek kredisi,  küçük işletmelere 1 milyon 250 bin Ruble ek sübvansiyon desteği sağlandığını da  açıkladı.

Başbakan Adigey ekonomisinin gelişmesi için önemli işletmelere tam bir destek verilmesini ve bu çerçevede çözüm yolları araştırılmasını istedi.

Başbakan Murat Kump’ıl, bu arada Adigey’de bulunan çocuk yuvası ve anaokulu gibi çocuk tesislerinin yetersiz olduğunu da belirtti. Hedefte beş bin çocuk var, bu gereksinimi karşılamalıyız, dedi. Başbakan sözlerine şöyle sürdürdü:”Yerel yönetim makamları ile belediyelerin eğitimle ilgili daire başkanları, çocukların gereksinmeleri konusunda çözüm yolları arayacaklarına, tam aksine çocuk bakım ünitelerine yardım etmek isteyen kişilere engel olmaktadırlar, bu olumsuz tavra derhal bir son verilmelidir”.

Sosyal yardım, tarım, eğitim ve sağlık gibi alanların ilgili bakanları da, kendi bakanlıkları ile ilgili konuşmalar yaptılar ve çalışma raporlarını Kurul’a sundular.