...................
...................
KADINLAR DA GÖREV ALMALI
Haber
Merkezi

Adige Mak,  17 Şubat 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız
                         
 
...................
...................

Hangi dönemde olursa olsun, kadını dışlayan çalışmalar, kitlesel anlamında yeterince başarıya ulaşmamış, hep eksik kalmıştır. AC Adige Xase (dernek) örgütüne kadınları da katma  düşüncesi bu anlayıştan kaynaklanıyor. Bu anlayışı paylaşmayan erkeklerimiz de vardır. Bu amaçla kadınlar ilişkin  ilk toplantı Adige Evi “Нанэ” (Nane/Anne)’de yapıldı.

Adige Khase Başkan yardımcısı Neğuç Aslan, konuşmasında kadınların dernek çalışmalarına daha aktif bir biçimde katılmalarının bir zorunluluk halini aldığını söyledi.  

Toplantıda kadın biliminsanları, ulusal sorunlarla ilişkili kişiler, gazeteciler ve öğrenciler de yer aldılar. Kudayko Svetlan, Epejıha Svetlan, Tığuj Fatim, Neğuç Goşsım, Tharkoho Safyet, Mefeşşuko Şangul, Haç’emız Mir, Hakure Zarem ve daha başkaları da konuşmalar yaptılar.

AC Kültür Bakanlığı Kültür Bakanı yardımcısı Ş’evapts’eko Aminet, konuşmasında ulusal amaçlara uygun düşecek sorunlar üzerinde durması, izleyicileri sevindirdi, yeni görüşlere ilişkin olarak   topluluğu genişliğince aydınlattı.

Ürdün’de iki yıl öğretmen olarak çalışmış olan Tharkoho Safyet, Ürdün’deki soydaş kadınların örgütlenmiş olduklarını, bir kadın Adige Khase örgütlerinin bulunduğunu söyledi. Biliminsanları, bu arada ulusun tarihini ve Adigece’yi çocuklara daha iyi öğretme konusunda ailelere düşen görevler, çocuk yuvaları ile okulların tek bir yönetim altında ve bir birliktelik içinde birleştirilerek çalışmaları gereği de dile getirildi.

Toplantıda resimlerle süslenmiş ve yenilenmiş Adigece okul kitaplarının yetersizliği, Maykop’ta gençlerin düzenlediği Adige danslarının daha estetik ve daha çekici bir hale getirilmeleri, sigara içmeye karşı mücadele, yeni yuva kurmuş gençlerin desteklenmeleri ve başka konulardaki istekler de dile getirildi.

Toplantıda Neğuç Aslan, Şhaptleko Ğuç’ıps, Çemişö Ğazıy ve Meşfeşşu Necdet de konuştular.