...................
...................

ADİGECE MEVLİT TRT'DE
HAPİ Cevdet Yıldız

CircassianCanada,  25 Şubat 2009

                         
...................
 
...................

TRT. 1 ve TRT. İnt tarafından yayınlanmak üzere 23. 02. 2009 Pazartesi günü, ünlü Mevlit yazarı Süleyman Çelebi'nin (1351-1422) Mevlid'i yazdığı yılın  (1409 yılı) “600'üncü yıl Kutlamaları” bağlamında,   Türkçe mevlit yanında, Adigece, Boşnakça ve Gürcüce mevlitlerin örnek çekimleri yapıldı. Adigece mevlidi ünlü Adige mevlithan Guser Fahrettin Abatay (doğ. Susurluk, Demirkapı köyü, 1934) okudu ve mevlitten biri "Amine guaşer Muhamedım yanedah" (Amine Hatun Muhammed'in Güzel Annesidir) bölümü, diğeri de sonlardan olmak üzere iki bölümü Adigece olarak okudu. Sayın Guser Fahrettin Abatay Adigece mevlidi,  Türkçe makamlara kendisinin uygulamış olduğu biçimiyle okudu. Ancak mevlidi, daha ileride 103 yıl önceki (1906 yılı) ilk/kadim Adige makamına uygun olarak da okuyacağını söyledi. Boşnakça ve Gürcüce mevlitler ise daha kısa ve ilk/kadim biçimlerine göre okundu. Var olduğu bilinmesine karşın Abazaca mevlidi okuyacak biri henüz bulunamadı.

Mevlit yayını, bildirildiğine göre, ilk kez 13. 03. 2009 günü TRT. 1'den, ardından 15. 03. 2009 Pazar günü sabah saat 07. 20'de yayınlanacak, yine aynı gün öğleden sonra saat 15. 20'de TRT. İnt'ten tekrarı verilecek, yayın izleyen pazar günleri de sürecek, program daha ileride daha da zenginleştirilecektir.