...................
...................

GEÇMİŞ HİÇ UNUTULMAYACAK
Haber Merkezi

Adige Mak,  25 Şubat 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
 
...................

İkinci Dünya Savaşı’nın bizim zaferimizle sona erişinin 65. yıldönümü Rusya Federasyonu’nun her bir yöresinde “Selam Zafer” adlı törenlerle kutlanıyor. Kutlamalara Adige Cumhuriyeti de katılıyor. Cace rayonunda yapılan ilk kutlamanın ardından, ikincisi Ğobekuaye (Гъобэкъуае) köyünde Adıgekale kenti, Tahtamukay, Tevçoj ve Krasnogvardeyski rayonları tiyatro ve sanatçı topluluklarının katılımıyla ve bir yarışma havsında yapıldı.

AC Kültür Bakanlığı ile Adigey Ulusal Kültür Merkezi’nin işbirliğiyle Ğobekuaye Kültür Evi’nde söz konusu yöresel festival düzenlendi. Salon savaş gazileri, emekli askerler ve gençler tarafından doldurulmuştu.

Tevçoj rayonu Savaş Gazileri Örgütü Başkanı Nemıt’eko Yure, AC Kültür Bakanı yardımcısı, RF kıdemli sanatçısı Ş’evapts’eko Aminet, Ğobekuaye köyü Muhtarı Tevçoj Beyslan festivale gelenleri birlikte selamladılar; konuşmalarında festivalin toplumsal ve politik önemini vurguladılar.

Savaşta askerlerin kahramanca çarpışmış oldukları, savaş gerisindeki halkın da zaferi canla başla desteklediği, barışçı bir yaşam için ulusların bir ortak mücadele yürütmüş oldukları, gençlerin böylesine önemli anmalara katılmalarının sevindirici bir olay olduğu anlatıldı, geçmişin olayları etkinliğe katılan topluluklarca temsil yoluyla yeniden canlandırıldı.

Festivalde birinciliği Krasnogvardeyski rayonu aldı. Geçmişin her zaman için saygıyla anılması gerektiğine ilişkin Natalya Savelyeva’nın yazdığı oyun Alla Kaplenko tarafından sahnelendi.

Ğobekuaye Kültür Evi topluluğu ikinciliği aldı. RF kıdemli kültür emekçisi Tsey Erstem’in “Anımsama” (ГукъэкIыжь) adlı yapıtından bir uyarlama RF kıdemli kültür emekçisi St’aşü Asker tarafından sahnelendi.

Askalay Ulusal Tiyatrosu üçüncülüğü aldı.  “Savaş, Sana lanet  olsun diyorum” (Заор,  нэлат осэхы) adlı oyun Ançoko Nin tarafından yazılıp sahnelendi.

En iyi erkek oyuncu olarak da RF kıdemli sanatçısı, gençleri kültürel konularda eğiten Ğobekuaye köyünden St’şü Al seçildi.

En iyi kadın oyuncular olarak da, Adıge kale kentinden Napts’eko Maryet, Krasnogvardeyski rayonundan Ludmila Çesnokova, Tahtamukay rayonundan Tatyana Şeremeta seçildiler.

En iyi yönetmen olarak da Açoko Nin seçildi. En iyi senaryo yazarı olarak da Natalya Savelyeva seçildi.  

Resim, nakış ve sanatsal eşyalar yapımı konularındaki yarışmalar da ilgiyle karşılandı. Bu eşyalarla tarih canlandırılıyor, yiğitlik ve kardeşlik duyguları güçlendiriliyordu. Bu alanda birinciliği Ğobekuaye Kültür Evi, ikinciliği Askalay köyü, üçüncülüğü de Krasnogvardeyski rayonu aldı.

Derece alanlara diplomalar, başarı belgeleri (taltifnameler) ve ödüller verildi. AC Kültür Bakanı yardımcısı Ş’evapts’eko Aminet, geceyi düzenleyen Ğobekuaye Kültür Evi çalışanlarına ilişin bir teşekkür konuşması yaptı. Salonu dolduranların çoğunlukla gençler olması da geceye ayrı bir renk kattı. Topluluklar, çalışma yöntemlerini birbirlerine anlattılar ve gençlerin yurt sevgisiyle dolu olarak yetiştirilmeleri gerektiğini,  önümüzdeki yıllarda da çalışmaların bu tür çalışmaların sürdürüleceğini açıkladılar.

RF Güney Fedeal Okrugu’nda  Nisan ayında Rostov-na-Donu kentinde  65. yıl Zafer Festivali etkinlikleri sürdürülecek. Bu festivale Adigey’in en iyi toplulukları da katılacaklar.