...................
...................

ADİGEY'DE SINIRLAR YENİDEN BELİRLENECEK
Haber Merkezi

Adige Mak,  26 Şubat 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
 
...................

Adigey Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aslan Thak'uşın, Rusya Federasyonu Doğal Kaynaklar Bakanı Yuri Trutnev ile Moskova'da önemli bir görüşme yaptı. Görüşmede Adigey'in turistik-rekreasyon kompleks alanlarının çoğaltılmaları konusu ele alındı. Görüşmeye AC Başbakanı Kump'ıl Murat, AC Turizm ve Termal Tesisler Komitesi Başkanı Vladimir Petrov ve RF Doğal Kaynaklar Bakanlığı ilgilileri katıldılar.

Görüşmede Adigey'de sıkı bir denetim altına alınmış olan doğa koruma alanlarını, yani Kafkas Devlet Doğa Koruma ve Biyosfer Alanını, UNESCO tarafından doğa mirası sayılan yerleri korumak ve geliştirmek için bir tutum birliğine varılması konusu üzerinde duruldu.

"Görüşmede Adige Cumhuriyeti ile Kafkas Devlet Doğa Koruma ve Biyosfer Alanı (заповедник) arasındaki sınırlarının yeniden belirlenmesi önerimiz üzerinde duruldu" dedi Başkan Aslan Thak'uşın. "Bakan Yuri Trutnev, ihtilaflı yerlerin yeniden ve hukuka uygun bir biçimde Adige ekipleriyle işbirliği halinde yeniden belirlenmeleri işiyle kendi çalışma arkadaşlarını görevlendirdi. Bu işler çözülmediği sürece Adigey’de hiçbir turistik yatırım projesini yaşama geçirme olanağı yoktur.

Aslan Thak'uşın, işin çözümü ile bizzat ilgileneceğini söyledi.

Adigey Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Basın Bürosu