...................
...................

SANAYİ BANKASI İLE ÖN GÖRÜŞME YAPILDI
THARKOHO Adam

Adige Mak,  03 Mart 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
 
...................

AC Devlet Başkanı Aslan Thak’uşın, Moskovska Sanayi Bankası Başkanı Ebubekir Arsmakov (Абубакар Арсмаков) ile dün, 2 Mart günü Maykop’ta bir görüşme yaptı. Görüşmede Sanayi Bankası’nın Krasnodar şubesi Müdürü Tsey Aslan, AC Başbakanı Kump’ıl Murat, AC Devlet Başkanlığı ve Bakanlar Kurulu Yönetim İşleri Başkanı Aleksandr Pitsenki, AC Ekonomik Gelişim ve Ticaret Bakan Matıj Aslan, AC Maliye Bakanı Dole Doletbıy ve AC Ulusal Bankası Başkanı Nikolay Pedan da hazır bulundular.

Söz konusu bankanın Rusya’nın çoğu yerel biriminde (исубъектыбэхэм) şubeleri var. Görüşmede, söz konusu bankanın Maykop’ta da bir şube açması isteği ele alındı.  

AC Devlet Başkanı, bankanın bir şubesinin Adigey’de de bulunması durumunda, bunun Adigey ekonomisi açısından yararlı olacağını ve bunun için gerekecek tüm işlemlerin AC hükümeti tarafından üstlenileceği güvencesini Banka yetkililerine verdi.

Aslan Thak’uşın’dan sonra konuşan Ebubekir Arsmakov tarım, sanayi üretimi, çok katlı konut inşaatı ve daha başka tesisler için bankanın para ve kredi verdiğini, Bankanın kurallara uygun ve sağlam çalışması için uzmanlarını Avrupa ülkelerine staja gönderdiğini ve bir süre oralarda çalıştırdığını söyledi.

Aslan Thak’uşın: Bankanız küresel ekonomik krizden  ne ölçüde etkilenmiş durumda?

Ebubekir Arsmakov: Krizden etkilenmeyen sektör kalmamış gibi. Ancak geçen yıl bankamız verimli çalıştı, iyi durumda sayılırız. Bu bakımdan yeni atılımlarda bulunmayı göze alabiliyoruz. Adigey üzerine projelerimiz gerçekleşirse, Adigey ekonomisine bir milyar üzeri Rublelik yatırım sermayesi aktarmayı düşünüyoruz. AC hükümeti kolaylık sağlar, banka şubemizin açılacağı uygun binayı bulur, çalışacak personeli bulmamızda ve diğer konularda da yardımcı olursa, bankamızı üç ay içinde Maykop’ta faaliyete geçirmeye hazırız.

Aslan Thak’uşın: Bir ekonomik kriz döneminde böylesine projelerin uygulamaya geçirilmesi anlamlı ve sevindirici bir gelişme. Maykop’ta bir şube açma isteğinizi kendi payıma destekliyorum, her konuda size yardımcı olmaya da söz veriyorum.

Her iki taraf,  bu ön görüşmede alınan karar doğrultusunda çalışma mutabakatına vardı.