...................
...................

PAZARLAMACILAR GÜNÜ
DAVTE Angele

Adige Mak,  06 Mart 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
 
...................

Maykop Teknoloji Üniversitesi KBH klübünde “Pazarlamacılar Günü” (Маркетологым и маф) adı altında bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik,  Ekonomi ve Finans Fakültesi’nin Pazarlama ve Lojistik Kürsüsü öğretim üyeleri Abreg Fatima ve Hanah’eko Zarema tarafından yönetildi.

Toplantıda ilk  konuşmayı Rektör adına öğretim üyelerinden Vladimir Haçaturov yaptı ve bu KBH toplantısının ikincisi olduğunu ve fakültenin bütün bölümlerinin bu çalışmaya katıldığını söyledi.   

Sonra öğrenciler orta yere çağırıldılar, 4 takım oluşturuyorlardı gençler. İlk kurdan (курс) başlayıp 4’üncü kura kadar okuyan öğrenciler çalışmalara katıldılar…

İlk yarışmada her takım kendi “ziyaret kartını” (визитнэ карточкэр) sergiledi. Seminerler süresince öğretmen ve öğrenciler arasında yaşanan bazı ilginç anılar  temsil edildi.

İkinci yarışmada bir çalışma günü boyunca öğrencilerin kendi aralarında yaşanmış olan ilginç anılar canlandırıldı.

Üçüncü yarışma gençlerin sanatsal yetenekleri üzerineydi. Son olarak da bir yıl boyunca toplumsal işler konusunda çalışan, başarılı olan ve hak kazanan öğrencilere diplomaları verildi.