...................
...................

ADİGEY’DE DE İŞSİZ SAYISI ARTIYOR
SEHUTE Nurbıy

Adige Mak,  13 Mart 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
 
...................

Adigey Cumhuriyeti’nde faaliyette bulunan on işyeri 4 Mart ile 10 Mart tarihleri arasındaki süre içinde kapanış, kapasite azaltma ya da işçi çıkarma kararı almış ve bu kararlarını da ilgili makamlara bildirmiş bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde yeni bildirimde bulunacak olan yeni işyerleri daha var, bunların da haberleri alınış durumda.

Geçen hafta sonuna değin işsizlik kaydı yaptırmış kişi sayısı 8 bin 496 idi, bu hafta bu sayı, 165 kişilik bir artışla 8 bin 661 oldu. İşsiz oranı da yüzde 4’ten yüzde 4,1’e yükseldi. Yani her gün ortalama 17 kişi işten çıkarılmış ya da işsiz kalmış demektir bu. İşsizlik parası ödenenlerin sayısı da 268 kişi daha artmış oldu.Ancak bu sayı daha önceki hafta kayıt altına alınmış olan işsiz sayısının yarısından da az.

Ekonomik krizle başa çıkabilmek için bütün Rusya düzeyinde çalışılıyor ama tüm dünyayı sarmış olan krizin nerede duracağı da belli değil. Bu nedenle işsiz kalanların sorunlarıyla uzun süre ilgilenme durumunda kalacağımız anlaşılıyor. Ekonomik krize ilişkin bir noktaya daha değinmek gerekiyor. Gıda fiyatları durmadan yükseliyor ama temel ihtiyaç maddesi olan gıda sektörü ve ticareti şimdilik istikrarını koruyor denebilir. Kriz ve işten çıkarma durumları henüz bu sektöre fazla yansımış görünmüyor.