...................
...................

BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRLAR
AC Devlet Başkanlığı Basın Merkezi

Adige Mak,  13 Mart 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
 
...................

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Dmitri Medvedev Başkanlığında, RF Devlet Konseyi Prezidyumu ile dini kurumların birlikte çalışmaları konusunda, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ile dini kuruluşlar temsilcilerinin katıldıkları ilk toplantı 11 Aralık günü Tula’da  yapıldı. Toplantıya Adigey Cumhuriyeti Devlet Başanı ve Rusya Federasyonu Devlet Konseyi Prezidyumu üyesi Tha’uşın Aslan da katıldı.

Gençlerin eğitimi ile görevli devlet organları ile dini kurumların/birliklerin birlikte çalışmaları konusu  bu toplantıda ele alındı. Rusya nüfusunun dörtte birinden çoğu gençlerden oluşuyor. Toplantıda gençlerin sorunlarına eğilme ve birlikte çözüm yollarının bulunması görüşü benimsendi.

 

RF Devlet Başkanı Dmitri Medvedev, sadece devlet enstitülerinin değil, en güçlü ve saygın toplumsal enstitülerin de gençlerin sorunları ile yakından ilgilenmelerini istedi. Gençlerin eğitiminde dini kuruluşların katkıları da olmalıdır, çünkü Rusya uluslarının dinsel inanışları topluma güven/moral aşılayan iyi özelliklere sahipler. Toplantıya katılan başlıca dini kurumlar başkanları ve konuyla ilgilenenler de,  konuya ilişkin  görüşlerini  dile getirdiler.

 

Resmi istatistiklere dayanılarak, kişinin moralini bozan durumlar bir bir dile getirildi. Sözgelişi Rusya’da 17 bin çocuk ve 122 bin yetişkin uyuşturucu bağımlısı. 2008 yılında ekstremist (ırkçı) içerikli 460 suç işlendi, 2007’ye göre yüzde 30’luk bir artış söz konusu. Tedavi merkezlerinden yardım alan genç sayısı 302, bunun 150 kadarı ekstremist nitelikli suç işlemiş gençler. Ekstremist  suç işleyenler en çok Moskova ve St. Petersburg kentleri ile, yine Moskova, Rostov, Voronej, Murmansk, Samarsk ve Nijegorodsk oblastlarında bulunuyor.

 

Toplantıda bu gibi konularda yeterli bir çalışma yürütülmediği söylendi. Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, suç oranı artıyor, ayrıca politik sorunlar, ulusal ayrımcılık eğilimleri de beliriyor ve bu gibi sorunlar büyüyebiliyorlar.

 

“Bu yıl, Rusya’da da  Bağımsız Devletler  Topluluğu  gençleri yılı kutlanıyor.  Bu da , ülkemizin gençlik sorunlarına ilişkin yeni politikalar oluşturmada bize  yeni fırsatlar da getiriyor” dedi Dimitri Medvedev.

 

Medvedev’in söylediğine göre, Rusya’da devlet  görevlileri ile dini kuruluşların önderlerinin, iyi örneklerin belirlenmeleri, örgütlenmeler  ve politik sorunların çözümü gibi konularda birlikte çalışmaları yararlı olacaktır. Gençlik yılında yasal kuruluşların ve dini merkezlerin ana görevi bu tür sorumlulukları yerine getirmek olmalıdır. Bu konuda   üç ana görev belirlendi.

 

Bu üç ana görevden biri, gençlerin yaratıcı ve bilinçli yetiştirilmeleri olanaklarının araştırılması işi. İkincisi, ekonomik krizin yarattığı  sorunları gençlere kavratmak ve onların   bilinçli olmalarını sağlamak. Dini kuruluşlar  devlet yetkilileri ile birlikte insani değerlerin korunmaları ve halkın moralinin yüksek tutulması konusunda birlikte çalışabilirler.

 

Üçüncü ana görev, bütün güçleri birleştirerek ektremist akımlara karşı etkili bir mücadele yürütmektir. Bunun için gençler kültürel alanlara yönlendirilmeli, daha hoşgörülü olmaları desteklenmeli, uluslar ve dinler arası barışa saygılı, doğru yolda  çalışmayı benimsemiş insanlar olarak yetiştirilmeleri sağlanmalıdır.

 

“Gençlik politikasının belirlenmesinde öne çıkan üç ana görev, Adigey’de de üzerinde duracağımız ana sorumluluklar arasındadır. Daha sonraki dönemlerde de buna dikkat etmeye devam edeceğiz. Etnokültürü geliştirme programı Adigey’de de uygulanıyor, programın ana amacı, gençler arasında ksenofobi ve ekstremizm gibi zararlı akımların güç kazanmasını önlemektir. Biz de gençlik yılına uygun düşecek  planlar hazırladık, gençlerin çeşitli  sorunları ile (çözüm içerikli olarak) yakından ilgileneceğiz. Bunları gereken süreler içinde ve yeterli bir düzeyde başaracağımızdan eminim” dedi Adigey Devlet Başkanı Thak’uşın Aslan.

 

Gençlerin güzel gelenek ve örneklere göre yetiştirilmelerinde, AC’nin Hıristiyan ve Müslüman din önderlerinin de cumhuriyet yöneticilerine yardımcı olacakları kuşkusuzdur. Maykop kenti ve Adigey Başpiskoposu Panteleimon ve Adigey Cunhuriyeti ve Krasnodar Kray Müslümanları Müftüsü Yemıj Nurbıy, cezalı kişilerin cezalarının bağışlanmaları konusuyla ilgili cumhuriyet komisyonunda yapılan çalışmalara birlikte katılıyorlar. Cezaevlerini, okulları ve üniversiteleri dolaşıyor, ders ve konferanslara katılıyorlar. Bu  birlikte çalışmaların gerekli ve  yararlı olduğu, uygulama sonuçlarından anlaşılıyor.