...................
...................

14 MART ADİGECE GÜNÜ
DAVTE Angel

Adige Mak,  14 Mart 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
 
...................

14 Mart “Adigece ve Adige yazı dili günü” kutlamaları nedeniyle  Adigey’in her bir köşesinde etkinlikler düzenlendi. Bu bağlamda “Maykop N 22” adlı okulda da “Sıbze-sidunay” (Dilim-dünyam) adlı bir akşam kutlaması yapıldı.
 

Okula  biliminsanları olarak Tharkoho Yunıs, Yedıc Batıray, Adige Xase Derneği adına Hungo Çetıb (Katib), Rusya kıdemli sanatçısı Kule Amerbıy ve daha başkaları da geldiler.  

 

Öğrenciler Adigece, Kafkasya ve Maykop üzerine şarkılar söylediler. Ayrıca bebeğe ad koyma, beşeğe bağlama ve bebeğe ilk adımı attırma  (Сабыим ыцIэ икъыхэхын,  кушъэхапхэм,  лъэтегъэуцом)  geleneğini  sergiledikleri oyunlarla canlandırdılar.

 

Ardından çocuk dans ekibi “Selam”,  “zefak’o” dansını oynadı.

 

3. sınıf öğrencileri “Kıtféreps rénev tığer” (Güneşimiz hep parıldasın) adlı şarkıyı Adigece, Rusça ve Almanca olarak okudular.

 

Gösterilerden sonra sıra konuşmalara geldi.

 

Tharkoho Yunıs Adigece ve Adige yazı dili gününü, günün anlamına yaraşır bir biçimde karşıladıkları için öğrencilere teşekkürlerini sundu. Gençleri Adigelerin tarihine başarılı katkılarda bulunmalarını diledi. Toplantıyı düzenleyen öğretmenler olan Katmes Emma ile Hunego Asyet’e de teşekkürlerini sundu.

 

Hunego Çetıb, öğrencilere dönük bir konuşma yaptı, gençlerin geleneklerimizi sürdürmelerini, başarılı birer öğrenci olmalarını diledi. Dil olmazsa ulusun da olamayacağını, ulusun temelinin gençler olduğunu söyledi.

 

Kule Amerbıy, çocukluğunda Adigey’e ilişkin yazmış olduğu bir şiiri okudu. Adigece’nin ve Adige ulusu sevgisinin evrensel değerde bir sevgi olduğunu vurguladı.

 

Yedıc Batıray da Adigece’nin unutulmaması gerektiğini, en başta gençlerin iyi birer öğrenci olmalarını dilediğini belirtti.