...................
...................

AC PARLAMENTOSU ÇOK SAYIDA YASAYI KABUL ETTİ
SEHUTE Nurbıy

Adige Mak,   26 Mart 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
 
...................

Dün, 25 Mart günü, AC Devlet Meclis-Xase’nin 36’ncı olağan birleşimi vardı. Birleşimde AC Devlet Başkanı Aslan Thak’uşın, RF Devlet Başkanı’nın Güney Federal Okrugu (ЮФО) Yetkili temsilcisinin Adigey Cumhuriyeti’ndeki temsilcisi  (Аппарат) Federal Baş Müfettiş L’ıüj Adam (ЛIыIужъу Адам), Başbakan yardımcısı Aleksey Petrusenki, AC Yüksek Mahkemesi (Апшъэрэ суд) Başkanı Traho Aslan, bazı Bakanlar, yerel yönetim (belediye) örgütlenmesi olan kent ve rayonlar ile  federal ve yerel cumhuriyet organlar başkanları da yer aldılar. 

Meclis’te birleşim boyunca 39 gündem maddesi üzerinde duruldu ve kararlar alındı. Güdemde çok sayıda  yasa tasarı ve önerisi vardı. Önceleri  pek üzerinde durulmayan, ilk ya da ikinci kez gündeme alınan 21 yasa tasarısı  (законопроект) ele alındı ve kabul edildi.

“Hükümet Saati” (Правительствэ сыхьат)  adlı birleşimde de Ekonomik Gelişme ve Ticaret Bakanı Mat’ıj Aslan,  Adigey’in ekonomik ve sosyal sorunları, mali ekonomik krizi aşmak için yapılan çalışmalar üzerine Hükümet sözcüsü olarak bilgilendirmede bulundu, ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Ardından gündemde olan yasa tasarıları ve diğer konular görüşüldü, kararlar alındı. Birinci ya da ikinci görüşmede dokuz on yasa tasarısı yasalaştırıldı. Bu yasalar AC Devlet Başkanı tarafından imzalanıp yayınlandığında yürürlüğe girecekler.

Bir önceki birleşimde AC’nde devlet mülkiyetinde bulunan yerlerin özelleştirilmeleri konusu görüşüldü, görüşme sırasında programda bulunan Adige sanat insanlarına verilecek yerler üzerine tartışmalar olmuş, çok sayıda soru ve sorun da ortaya çıkmıştı. Dün bu konu ikinci kez ele alındı, yine çok sayıda soru sorulduğu görüldü, sonunda milletvekilleri Adigeyli ressamlara destek verilmesi gerektiği noktasında birleştiler. Ancak bu konunun devlet program dahilinde değil, daha  sonra, başka bir biçimde  yeniden görüşülmesi kararlaştırıldı, özelleştirme programı ertelendi (аухэсыгъ).

Ayrıca milletvekilleri, kurumlara (örgütlere) bırakılan mülkler konusunu da görüştüler ve yasa değişikliklerini ele aldılar. Blok apartmanların onarımında, bu gibi konutlarda oturanların genel onarım masraflarına katılmamaları kararlaştırıldı. “Köyün sosyal gelişimi için yapılacak çalışmalar” adlı devlet programında da değişiklikler yapılması isteğine  ilişkin çok sayıda soru soruldu.

Bu kısa yazımızda değindiğimiz konulara ilişkin geniş bilgileri gazetemiz Adige Mak sayfalarında vermeye çalışacağız.